Gisteren was het zo ver: na veel inspanning en hard werken rondde de eerste trainer van Novire de eindopdracht Wijkgericht werken af. Sinds augustus zijn de trainers aan hun eigen opleiding begonnen.

wijktrainer1.png

Train de trainer

Parallel aan het zelf volgen van de opleiding hebben de beide trainers van Novire, Anne Marie Goudriaan en Lianne van Dorp, ook de docenten van het Hoornbeeck College opgeleid. Een deel van deze docenten heeft in deze periode ook een grote groep studenten begeleid. Een complexe situatie in deze eerste fase, want formeel moet natuurlijk eerst de certificering zijn behaald voor er les gegeven kan worden. Met deze constructie kon er echter toch voortvarend worden begonnen in het studiejaar 2015/2016.

Eerst de trainers, dan de docenten en dan de studenten

Nu de eerste eindopdracht gereed is, zal Novire zelf aan de slag gaan om deze eindopdracht te beoordelen en – als alles goed gaat – de eerste persoonlijke certificering af te geven. Novire doet dit aan de hand van de beoordelingsrichtlijn.

Na certificering ontvangt deze trainer de beoordelingsrichtlijn van deze cursusronde en kan zij daarmee de docenten – die dan inmiddels ook de eindopdracht gereed hebben – gaan beoordelen. Zijn die vervolgens gecertificeerd, dan kunnen zij weer de studenten beoordelen. Zo is de cirkel rond en kan er daarna met nieuwe klassen worden gestart.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.