Stichting ZIJN en Novire werken samen om – als vervolg op MezzoRegistratie – te komen tot een systeem dat niet alleen gegevens registreert, maar juist ook de processen ondersteunt. Vorige week ondertekenden we de overeenkomst en gisteren vond al de eerste workshop plaats.

Stichting ZIJN

Stichting ZIJN

Stichting ZIJN staat voor het aanbieden van diensten en ondersteuning ten behoeve van het welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee. De Stichting is dé welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee, die een breed, gedifferentieerd en kleinschalig aanbod levert op het gebied van peuterspeelzalen, welzijn en cultuur. Een aanbod dat dicht bij de mensen staat ten behoeve van hun welzijn, met een verbindende insteek, die uitgaat van de lokale situatie met respect voor een ieder. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jeugd ziet ZIJN als een onderdeel van welzijn.

Stichting ZIJN (voorheen Stichting Fier / Companen, Stichting Welzijn Oostflakke (SWO) Stichting Peutereiland en Stichting Jongerenwerk) zet zich in voor continue verbetering van diensten en ondersteuning van burgers die aansluiten bij de behoeften van die burgers. Zij adviseren en ondersteunen Gemeente Goeree-Overflakkee proactief. Het welzijn van burgers staat voor de stichting hierbij centraal. Stichting ZIJN werkt graag samen met andere organisaties om maatschappelijke doelen te bereiken.

Samenwerking

Stichting ZIJN gebruikt momenteel MezzoRegistratie om daarin de registratie van de verleende diensten aan mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligers te registreren. Nog lang niet alle mogelijkheden worden benut. Hoewel MezzoRegistratie een prima basis bood voor deze basale vorm van registeren, is er bij stichting ZIJN de behoefte om met een systeem veel meer de processen te ondersteunen. De migratie van MezzoRegistratie en de mogelijkheden die Novire biedt, komen zo heel mooi bij elkaar. Vorige week gingen we formeel de samenwerking aan en nu zijn we al concreet aan de slag!

Volgende stappen

In de workshop gisteren hebben we alle informatie gedeeld. Over de verschillende producten en de processen die de medewerkers van Stichting ZIJN doorlopen.

Novire gaat nu met al deze informatie aan de slag om tot een passende inrichting te komen. We proberen al voor het einde van het jaar een werkende eerste versie te hebben, zodat we per 2016 in de nieuwe omgeving aan het werk kunnen gaan.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!