Novire en Fivelzorg uit Delfzijl werken al een aantal jaren samen onder de vlag van de Lelie zorggroep, maar nu breiden Fivelzorg en Novire de samenwerking verder uit. Novire is gevraagd om Fivelzorg te ondersteunen bij het inrichten van het kwaliteitssysteem en het behalen van het HKZ-GGZ-certificaat. Fivelzorg gaat als hulpmiddel daarbij de totaaloplossing van Novire gebruiken.

Logo Fivelzorg

Fivelzorg

Fivelzorg is een zorgstichting die gestart is als een organisatie met een christelijke identiteit. Op de website van de stichting staat te lezen: "Wij zijn bewogen met mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Wij geloven dat ieder mens kostbaar is en meer is dan de som van zijn problemen. Fivelzorg streeft ernaar om oprecht en geïnteresseerd met haar cliënten om te gaan. Om tijd en aandacht te hebben voor elkaar. Wij willen als hulpverleners het rolmodel zijn voor de cliënt in hoe we met elkaar omgaan. Op die manier willen we laten zien dat er verandering in hun omstandigheden mogelijk is. Het mens- en relatie gerichte denken staat bij ons centraal. Voor ieder mens is er Hoop."

"Wij bieden een woonomgeving met een dagelijkse structuur en bieden activiteiten aan voor cliënten die kampen met dak- en thuisloosheid, verslaving en/of psychiatrische problematiek. Een doelgroep waar de reeds bestaande hulpverlening vaak geen antwoord op heeft. Wij streven ernaar cliënten weer in een gezond levensritme te zetten, waardoor zij op hun manier weer kunnen participeren in deze maatschappij."

Verdere ondersteuning door middel van de totaaloplossing

Novire is er trots op om deze organisatie nog verder te kunnen ondersteunen met onze totaaloplossing. Fivelzorg gebruikte er al een deel van vanuit de samenwerking met de Lelie zorggroep. Zo benutte zij al de mogelijkheden van de kennisbank en de productieadministratie. Ook wordt Fivelzorg al geruime tijd getoetst aan de hand van het Improvement Model via het toetsingsprogramma van de Lelie zorggroep.

Met vertrouwen uitzien naar een succesvolle samenwerking

Nu wil Fivelzorg ook graag zelfstandig haar kwaliteitscertificaat behalen. De eerste workshop is al geweest. We kijken met vertrouwen uit naar de te zetten stappen om te komen tot een certificeerbaar kwaliteitssysteem.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!