Afgelopen vrijdag mocht Novire de leden van de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College ontmoeten in een inspirerende sessie. We spraken met elkaar over de veranderingen in de zorg en de impact daarvan op het onderwijs. Het Hoornbeeck, als MBO-organisatie , wil haar studenten op dit verander(en)de werkveld voorbereiden. Daarom start zij met ingang van het komende leerjaar met de module ‘wijkgericht werken’.

Deze module wordt ingezet bij zowel de welzijnsopleidingen als verpleegkunde. Novire levert de kennis en instrumenten voor deze module. Met de ontwikkelgroep maakten we afgelopen vrijdag een vliegende start!

Logo Hoornbeeck College

Hoornbeeck College en de ontwikkelgroep

Het Hoornbeeck College biedt middelbaar beroepsonderwijs op een Reformatorische Grondslag. Zij heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen, Goes, Gouda en Rotterdam. Eind april heeft Novire voor de Verpleegkunde-docenten van de locatie Rotterdam al een studiemiddag georganiseerd. Vandaag kwam de landelijke ontwikkelgroep bij elkaar. Deze landelijke ontwikkelgroep zorgt voor de onderwijsvernieuwing binnen het gehele Hoornbeeck College.

De zorg verandert

We stonden deze middag met de leden van de ontwikkelgroep stil bij de veranderingen in de zorg. De impact van de veranderingen is groot. Dit heeft effect op de studenten. Dát zijn de professionals van de toekomst en hoe bereiden we hen voor? Hoe kunnen we ze meegeven hoe meer ‘in de wijk’ kunnen staan? Na een oefening met pilonen, waaruit de verandering zo mooi zichtbaar werd, spraken we over wat de veranderingen inhouden. Hoe verhouden alle ‘maatschappelijke spelers in het veld’ zich daartoe? En waar staat dan onze student? We ervaren in de praktijk van alle dag al dat zaken veranderen. Intramuraal geleverde zorg verzwaart, zorgorganisaties staan onder druk, taken van zorgprofessionals verschuiven, er zijn andere spelers in het veld, zoals sociale wijkteams, en andere eisen worden gesteld aan organisaties en professionals.

Hoe zien we door de bomen het bos nog?

We staan aan het begin van de verandering. Wet- en regelgeving blijft veranderen. Het vraagt een fundamenteel nieuwe manier van werken en denken. In de module Wijkgericht werken leren we onze studenten welke verschillende ‘spelers in het veld’ er zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Met praktische casuïstiek en slimme software leren zij om niet alleen nu ‘door de bomen het bos te zien’, maar krijgen zij juist de vaardigheden om in de blijvende verandering goed te kunnen onderscheiden. En in hun eigen werk hun rol praktisch te maken.

Gewoon methodisch werken, maar vanuit een nieuwe onderstroom

De uitgangspunten hierbij zijn gewoon het normale methodische werken. Het holistisch kijken naar de mens en daarom heen een professioneel zorgproces organiseren. In de vergelijking met de kwalificatiedossiers voor het komende jaar bleek de module Wijkgericht werken dan ook prima aan te sluiten op de inhoud van de opleidingen. De module wijkgericht werken gaat dus over het gewone zorg- en welzijnsproces, maar dan vanuit een andere houding. Een andere onderstroom. Het heeft invloed op alle vakken binnen de opleidingen. Juist dáár waren de leden van de ontwikkelgroep in geïnteresseerd. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen integreren in al onze lessen.

Kennisdeling en structurele informatievoorziening

Om deze kennis te vergaren en te integreren in alle lessen organiseren het Hoornbeeck en Novire samen meerdere bijeenkomsten. De eerstvolgende is alweer op 2 juli aanstaande. In deze bijeenkomst gaan we nóg een stap verder en gaan we concreet met tools, casuïstiek en het lesprogramma aan de slag. Docenten die zelf de module Wijkgericht werken gaan geven zullen eerst zelf de opleiding volgen en de persoonlijke certificering halen. Deze opleidingen starten in september. Echter, ook voor docenten die niet deze module geven, is de kennis belangrijk. Daarom zal Novire vanaf het volgende lesjaar ook korte cursussen gaan geven. Zodat we met elkaar zorgen voor een continue stroom aan informatie en kennis.

Een folder over de module in aantocht

Novire werkt nu aan een folder over de module Wijkgericht werken. Meer informatie hierover volgt binnenkort.