Wijkverpleegkundigen, verzekeraars en belanghebbenden van Goed Thuis hebben enthousiast gereageerd op de gedegenheid en de kwaliteit van de Qsuite.

Al sinds de zomer van 2016 werkt Stichting Goed Thuis met de Qsuite van Novire. Licht en slagvaardig zijn we pragmatisch met elkaar gestart. Inmiddels is duidelijk geworden dat zowel het concept van GoedThuis als de methodische aanpak van de indicering in de Qsuite van grote meerwaarde zijn. Hoog tijd om de samenwerking te evalueren!

Stichting Goed Thuis

Stichting Goed Thuis

Stichting Goed Thuis is een vernieuwend initiatief van een groep wijkverpleegkundigen die hun bijdrage willen leveren aan de verandering in het huidige zorgveld. De stichting stelt indicaties voor iedereen met een vraag voor persoonlijke zorg. De verpleegkundigen geven advies over het wonen en welzijn van burgers, benaderen de cliënt vanuit zijn of haar mogelijkheden en richten zich daarmee op het betrekken van het sociaal netwerk. Eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt staat bij Goed Thuis hoog in het vaandel.

Door de inzet van haar deskundigheid biedt de stichting enerzijds een onafhankelijk instrument om indicaties vast te stellen. Anderzijds biedt zij organisaties, die zelf beperkt beschikking hebben over de benodigde deskundigheid, toch de mogelijkheid om noodzakelijke indicaties te stellen.

Evaluatie Qsuite

Stichting GoedThuis is vanaf haar start met de Qsuite aan de slag gegaan om de indicaties in vast te stellen. Uiteraard voldoen de indicaties aan de Omaha-methode, maar dat niet alleen.

Volledig conform het Improvement Model is de mens het startpunt en gaat het dus altijd over zelfstandigheid, risicobeheersing en kwaliteit van leven. Gedegen screenings leiden tot een goed beeld van de mogelijkheden van de klant en diens netwerk, maar ook van een goed overzicht van waar ondersteuning nodig is.

De wijkverpleegkundigen van GoedThuis hebben de inzet van de Qsuite geëvalueerd en op basis van die ervaringen heel bewust gekozen voor dit instrument. Ook verzekeraars en andere stakeholders hebben enthousiast gereageerd op de gedegenheid en kwaliteit van de Qsuite.

Concept uitbouwen en winst behalen

Het kost nu eenmaal tijd om die gedegenheid en kwaliteit te bewerkstelligen. Na een periode van testen en proberen, blijkt de combinatie van GoedThuis en de Qsuite van Novire wel een schot in de roos. Nu is het tijd om te zien waar we met elkaar het concept kunnen uitbouwen en winst in de processen kunnen behalen. Slimme software kan immers de processen ondersteunen!

De toekomst

Daarom hebben we vorige week met elkaar een stip op de horizon gezet en bekeken hoe we dit kunnen gaan realiseren. Stap voor stap naar een goede facilitering van een vernieuwende wijze van kijken, naar de klant en naar het indiceren!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.