We zijn volop bezig met de uitwerking van de opleiding Wijkgericht werken voor het Hoornbeeck College. Dat heeft tot gevolg dat de kennis en informatie zich in deze opleiding samenbundelen tot een boek over de basisvisie van Novire. Het vormt zich tot de basisvisie die ten grondslag ligt aan Improvement Model.

Mensgericht denken

Het Improvement Model is een denkmodel dat consequent de klant – de mens – als vertrekpunt neemt. Het gaat dus over mensgericht denken en werken. Dit is 180-graden anders denken en werken dan ‘systeemgericht of aanbodgericht denken’. Het denkmodel hebben we eerst gevat in een formeel certificatieschema. Dit schema was eerst nodig om de validiteit van het denkmodel vast te stellen én om de landelijke acceptatie door de Raad voor Accreditatie geregeld te krijgen. Nu dat zover is, is het mooi om weer terug te gaan naar waar het om begon en waar het om te doen was in de eerste plaats: mensgericht denken.

Prachtige samenloop: verhalen vertellen

De omstandigheden komen nu zó samen dat we het uitwerken van deze basisvisie prachtig kunnen combineren met het vertellen van de verhalen aan de docenten en studenten van het Hoornbeeck College. We vertellen het verhaal van alle ontwikkelingen in de zorg – en de bredere samenleving – en de noodzaak om weer mensgericht te gaan denken en werken. Ieder binnen zijn of haar eigen werkveld en binnen zijn of haar eigen rol. Het verhaal dat we vertellen, vertellen we niet traditioneel in een boek, maar in een leer- en werkomgeving.

En binnen deze verhalen gaan we op de plaats staan van alle hoofdrolspelers in dit verhaal.

Wijkgericht werken

Na een inleidend verhaal verplaatsen we ons eerst in de Burger, dan in de Maatschappij, in de Wijk, de Zorgorganisatie en tenslotte de Professional. We vertellen de verhalen over de achtergronden, de uitdagingen, de situaties, de te nemen stappen. Om telkens weer terug te keren bij: wat betekent het voor jou als professional? Wat kan jij doen in jouw relaties tot de klant? In jouw relaties tot jouw eigen netwerken? In jouw relaties van mens tot mens?

Het klinkt eenvoudig, maar we hebben systemen te doorgronden en te overwinnen om écht weer mens te kunnen zijn. Dát verhaal is het waard verteld te worden.

Technische validiteit is wel nodig: dan weet je zeker dat het klopt

Voor Novire geldt dat het technische verhaal van de validiteit van een keurmerk wel eens het écht verhaal in de weg kan zitten. Niet in onze ogen uiteraard, maar we begrijpen dat het wel eens zo opgevat kan worden. Wij weten dat het taaie, droge, technische keurmerk helpt om écht met de verandering bezig te zijn.

Warm word je er niet van, maar je weet één ding wel zeker: het klopt wat we doen! Het is niet zomaar een probeersel. Het is gericht bezig zijn met wat zich in 15 jaar in de praktijk bewezen heeft. Het is gericht bezig zijn met iets wat echt de bestaande systemen aankan. We moeten de kracht van de systemen namelijk niet onderschatten.

Met alleen een idee kom je er niet. Het is misschien wel goed, maar niet krachtig genoeg om een compleet systeem ‘aan te kunnen’. Het Improvement Model kan dat wel. Dat is het resultaat van alle inspanningen om het denkmodel door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd te krijgen. Nu dat duidelijk is, kunnen we met een gerust hart de dingen gaan doen waar we wél warm van worden.

Begin bij het begin

Natuurlijk moet je het verhaal dan beginnen waar het hoort: bij de burger, de mens. Hoe kijken we naar de mens? Welk mensbeeld hanteren we?

Ook moet je weten hoe de maatschappij dan in elkaar zit: met welke systemen hebben we dan te maken? Gaandeweg komen we van het ene verhaal in het andere. Hebben we de maatschappij scherp, dan kunnen we kijken hoe mensen in netwerken, in gezinnen, families, buurten en wijken met elkaar omgaan? Wat kunnen we daar doen om verbindingen te versterken?

Om daarna aan te belanden bij de (zorg)organisaties. Welke rol hebben zij? Uiteraard sluiten we af met de zorgprofessional. Wat draag je bij? Wat zijn kansen? Wat zijn valkuilen. De cirkel is weer rond, want ook als zorgprofessional ben je gewoon mens.

Dit verhaal is onze filosofie

Het verhaal wat nu ontstaat is dus de basis van het Improvement Model. We vatten het niet in een boek, maar in een praktische leer- en werkomgeving.

Leeromgeving en werkomgeving

Zodat je het niet alleen leest, maar ook beleeft. Op jouw tijd, in jouw tempo, in jouw leerstijl. Iemand noemde dit al eens het instrument van de ‘fluwelen transitie’. Het is allemaal heel logisch. Beleef je dit, dan snap je niet waarom het in de praktijk ook wel eens anders kan zijn. Zeker voor studenten die nog met de werkpraktijk in aanraking moeten komen. De grootste uitdaging van ons verhaal is daarom ook om iedereen die tools aan te reiken die nodig zijn om staande te blijven als jezelf – als mens – in het systeem.

Elkaar niet loslaten

Onze visie daarop? Elkaar niet loslaten! Het is zaak om een netwerk te vormen en te blijven vormen waarbij je continu met het mensgerichte verhaal gevoed kan worden. Niet eenmalig, maar continu. Waarbij we er ook voor zorgen dat we de verhalen met elkaar blijven delen. We gaan daarom ook kennissessies organiseren, waarin we elkaar kunnen blijven ontmoeten en elkaar kunnen blijven inspireren. Het verhaal is immers nooit klaar. De basis staat, maar we blijven met elkaar groeien.

Meer hierover volgt binnenkort! Meer informatie? Neem contact op met Novire!