In het afgelopen weekeinde, het weekeinde van de jaarwisseling, hebben we opnieuw voor een organisatie een definitieve migratie mogen uitvoeren. Daarmee is Mantelzorgcentrum Heiloo nu ook definitief ‘om’ en live met de Qsuite!

MezzoRegistratie

Ook Mantelzorgcentrum Heiloo gebruikte voor haar registratieprocessen tot dit moment MezzoRegistratie. Dit systeem wordt uitgefaseerd, om die reden heeft het Mantelzorgcentrum de keuze gemaakt voor de Qsuite van Novire. Langs onze gestandaardiseerde aanpak hebben we met elkaar gewerkt aan de inrichting en de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie. Nadat we al eerder een proefmigratie uitvoerden en deze zorgvuldig testten, was het afgelopen weekeinde zover om de definitieve migratie uit te voeren.

Inrichten en implementeren van de Qsuite:Hoe werkt dat? from Evelien Verkade

Mantelzorgcentrum Heiloo

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de regio Noord-Holland Noord. 

Het centrum houdt zich bezig met het vergaren en verspreiden van kennis, het ontwikkelen van een passend aanbod voor mantelzorgers en biedt onderdak aan vier mantelzorgmakelaars en twee mantelzorgconsulenten voor de regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland.

De doelstelling van het Mantelzorgcentrum is het doelmatig organiseren van ondersteuning aan mantelzorgers in de breedste zin van het woord. Hiervoor werken ze samen met organisaties en gemeenten in de regio’s. Daarnaast is het mantelzorgcentrum vraagbaak voor gemeenten en organisaties die zich bezighouden met mantelzorg. Door een intensieve samenwerking met alle betrokkenen wordt geprobeerd om de hulp- en dienstverlening aan mantelzorgers zodanig te organiseren dat er een sluitend aanbod is op de vraag van mantelzorgers.

Training en maatwerk

Voor deze migratie hebben we maatwerk voor het Mantelzorgcentrum uitgevoerd. Alle verzorgden in de MezzoRegistratie-database zijn automatisch omgezet naar Zorgvragersdossiers en gekoppeld aan de mantelzorgdossiers. Een specifieke oplossing die we voor deze organisatie hebben kunnen realiseren.

Morgen bieden we de collega’s een training, zodat de organisatie daarna voortvarend aan de slag kan met de Qsuite!

We zijn er trots op deze organisatie op de valreep van 2016 zo hebben kunnen bedienen en we kijken uit naar een mooie samenwerking in het aankomende jaar!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.