Medische Kindzorg is medische zorg aan ernstig zieke kinderen. Het wordt geboden door kinderverpleegkundigen, zoveel mogelijk in de thuissituatie of in veilige omgeving, zoals de woon- en logeerhuizen van Mappa Mondo van het Rode Kruis. De veranderingen in de wetgeving in de zorg hebben ook effect op de financiering van deze vorm van zorg.

Samen op weg naar gezonde zorg in alle veranderingen

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de zorg om deze kinderen. De zorg begint veelal in het ziekenhuis. De kinderarts is eerst verantwoordelijke, maar het kind is gebaat bij het zo snel mogelijk thuis zijn. Of in bijvoorbeeld een kinderhospice of een woon- of logeerhuis, waar de omgeving niet alleen medisch, maar ook pedagogisch zo goed mogelijk op het kind is afgestemd.

Deze zorg heeft – net als de hele gezondheidszorg – te maken met veranderende wet- en regelgeving. Wanneer is welke financiering van toepassing? Wat is dan goede zorg? Op welke manier moeten indicaties dan gesteld worden? Hoe kan dit in de totale keten – van ziekenhuis naar huis – zo goed mogelijk?

De volgende organisaties hebben daarom de handen in één geslagen:

Samenwerkende organisaties

Deze organisaties hebben samen een rapport en uitgangspunten voor deze medische zorg aan ernstig zieke kinderen beschreven. Het heeft geresulteerd in het rapport ‘samen op weg naar gezonde zorg’.

Medische zorg voor zieke kinderen

In het rapport worden op hoofdlijnen de processen en werkwijzen rondom deze zorg op een rij gezet. Maar ook worden er 10 uitgangspunten, 10 kwaliteitscriteria weergegeven.

Op zoek naar een passend instrumentarium

De werkgroep is nu bezig met de verdere concretisering van de werkwijzen en hier hoort ook passende software bij. Het onderzoek naar goede instrumenten heeft ook geleid tot een kennismaking met Novire. Novire heeft software die flexibel is en zo voor uiteenlopende doeleinden kan worden ingezet.

Wat werkt beter dan aansluiten op de eigen 10 kwaliteitscriteria?

Om te kijken of instrumenten echt een hulpmiddel kunnen zijn, is het belangrijk om verder te kijken dan alleen functionaliteiten. Functionaliteiten kunnen snel ontwikkeld worden wanneer de visies aansluiten op elkaar. De gedachte waarmee de software is ontwikkeld moet aansluiten op de visie op het zorgproces waarvoor de software ingezet moet worden.

Om die reden willen we zorgvuldig handelen en hebben we gereflecteerd op de 10 kwaliteitscriteria uit het rapport ‘samen op weg naar gezonde zorg’.

En wat bleek? De software van Novire sluit uitstekend aan.

Het uitwerken van deze reflectie was een zeer leerzame ervaring die ons als adviesbureau voor de zorg bevestigt in dat de software en visie kloppend zijn. En wellicht is dit ook een mooie eerste stap naar verdere kennismaking, verfijning en toepassing.