Vorige week was het al volop nieuws: verpleeghuizen sturen niet langer kwaliteitsinformatie op naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze hebben bezwaar tegen de kwaliteitsindicatoren en vinden dat de informatie verkeerd wordt gebruikt. Een nieuwe impasse in de zorg voor ouderen. Er is heel veel aan de hand in de sector. Er is sprake van de angst die in het systeem is geslagen. Jammer, want het is nu de tijd om het over een andere boeg te gooien!

Esther Nieuwenhuizen van Novire reageert: ‘Het verbaast me dat het bestuur en de branche nu weer zoveel tijd en energie verloren laat gaan met kissebissen over de lijstjes van de IGZ. Volgens mij gaat het om het feit dat basale methodische zorg niet op orde is.

Wellicht door een combinatie van verschillende factoren.

Ik noem er een paar:

  • Scheve verhouding inzet personeel in relatie tot indicaties en zorgzwaarte zorg, waardoor initieel randvoorwaarde ontbreekt. Wanneer er maar 30 of 40% personeel is zijn deze mensen aan het overleven en kunnen ze onmogelijk deugdelijk verantwoorden zoals op school geleerd.
  • Verwaarlozing van het methodische fundament: Wie is de mens die ik verzorg? Waarom en Waartoe verleen ik welke zorg binnen welke termijn en met welke middelen en maatregelen? We werken met mensen, niet met planten die je af en toe water geeft.
  • Reactief management door ontbreken methodische visie en gerichte aandacht voor de context van de klant en de samenleving. Gaat ten diepste om een interesse kwestie.
  • Daardoor verkeerde focus op diensten, activiteiten en handelingen en losse protocollen.

De IGZ maakt er gehakt van. En terecht. verzorging en verpleging is een roeping maar ook een vak dat deugdelijk moet worden uitgevoerd, inclusief randvoorwaarden. 

Bestuurders kunnen beter als een haas aan de slag gaan met een fundamentele heroriëntatie op de werkvloer en daarmee de IGZ overtuigen’.

Nieuwenhuizen weet waar ze over praat. Ze is op dit moment volop aan de slag in het werkveld om met behulp van het Improvement Model nieuwe impulsen te geven: ‘We gaan samen met het werkveld voor een nieuwe kwaliteitsstandaard en voor nieuwe transparantie. Waarbij het gaat om volledig inzicht, en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de zo nodige zorg. We geven vanuit een nieuwe mindset kennis aan alle medewerkers en meten de uitkomsten, direct uit de elektronische dossiers. Uiteraard is er dan nog veel werk te doen. Maar we doen dat dan mét elkaar en naast elkaar in plaats van tegenover elkaar’.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.