Al in februari had zij voldoende punten behaald binnen haar assessment, waardoor zij haar persoonlijke certificering behaalde. Afgelopen vrijdag was het feestelijke moment echter daar: de uitreiking van het eerste certificaat aan mw. Lianne van Dorp. Zij mag zich vanaf nu gecertificeerd auditor Improvement Model noemen.

Foto van het certificaat

Een nieuwe manier van denken

Het Improvement Model is een denkmodel dat de klant als vertrekpunt neemt. De klantbelofte en maatschappelijke belofte zijn leidend en de organisatie is volgend. Een denkwijze die vanuit abstracte lijnen in alle details is doorgevoerd.

Omgezet in een certificatieschema

Stichting Beheer Improvement Model heeft namens Novire dit denkmodel doorontwikkeld in een certificatieschema voor productcertificatie. Op basis van dit nieuwe schema is stichting BIM door de Raad voor Accreditatie sinds 2013 geaccepteerd als schemabeheerder.

Certificerende instelling TUV Nederland QA BV

Het certificatieschema biedt de validiteit om organisaties tegen het gedachtegoed van het Improvement Model te toetsen. Het toetsen is voorbehouden aan Certificerende Instellingen die eveneens door de Raad voor Accreditatie getoetst zijn. TUV Nederland QA BV zal als eerste certificerende instelling opgaan voor deze accreditatie in 2015. Een voorwaarde is hierbij dat de auditoren die door TUV worden ingezet, hun persoonlijke certificering vanuit stichting BIM behaald hebben.

Prachtig resultaat

Voor Lianne van Dorp is dit nu een feit. En geen sinecure, want de opleiding vraagt veel. Het heeft dan ook veel inspanning en doorzettingsvermogen gevraagd. Een compleet ‘180-graden-anders’-manier van denken, maar tevens alle kennis van de wet- en regelgeving en bekostiging binnen de zorg. Daarnaast kunnen omgaan met software en uiteraard ook de benodigde auditor- en onderzoeksvaardigheden. De opleiding heeft dan ook ruim 1 jaar in beslag genomen.

Diepgroene score

Net zoals het Improvement Model de kwaliteit van organisaties zichtbaar maakt in een kleur en score, worden ook de resultaten van de auditoren zo weergegeven. In een productcertificering gaat het namelijk om concrete en tastbare uitkomsten. Lianne heeft ook hier een prachtig resultaat laten zien. Niet alleen is zij de eerste die de opleiding heeft afgerond, daarnaast heeft zij een prachtige – diepgroene – 90%-score behaald.

Jaarlijkse herbeoordeling

De kennis en vaardigheden worden ook in de toekomst onderhouden. Zoals de wet- en regelgeving in de samenleving verandert, zo verandert het Improvement Model mee. De uitdagingen die organisaties in het veld treffen, worden continu in het certificatieschema en de opleidingen vervat. Om die reden wordt er jaarlijks een herbeoordeling uitgevoerd.

Nieuwe kandidaten en opleidingen

Voor een aantal andere kandidaat-auditoren loopt de opleiding nog. Zij hopen in de loop van dit jaar eveneens hun certificering te behalen. Tevens starten we met een groep mensen binnenkort opleidingen die niet direct de scope van het auditen hebben, maar veel meer de inrichting. Het auditen en een certificaat behalen is immers ‘de kers op de taart’.

Werken naar een groen resultaat door het gewone zorgproces

Aan de voorkant meehelpen om – vanuit de klanten en medewerkers – een groene score te behalen, gewoon door het normale zorgproces uit te voeren, is nu de eerste stap. Novire faciliteert dit door haar inrichtingskader en door hele praktische software.