De Lelie zorggroep en Novire zijn al sinds 2007 vaste businesspartners van elkaar. Gedurende de samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels is de nieuwe ronde van scans volop bezig. Niet zomaar een ronde: er is veel te melden in deze tijd van transitie in de zorg.

De juiste verhouding

De Lelie zorggroep zet de Improvement Scan in om haar zorgpartners te ondersteunen en te toetsen. Door de Improvement Scan ontvangen de zorgpartners hele duidelijke richting. Inhoudelijke normen die vertellen waaraan de zorg moet voldoen en wat de zorgpartner moet regelen om verantwoorde zorg te bieden. Hóe de zorgpartner dat dan doet? Dat is aan de zorgpartner zelf. Dat is ook het mooie aan deze manier van werken. De Lelie zorggroep kan haar verantwoordelijkheid als hoofdaannemer nemen, maar de zorgpartner houdt alle ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het zijn precies de juiste verhoudingen.

Toetsen en meten

De Improvement Scan van Novire is niet vrijblijvend. De scan levert uitkomsten op. Concrete percentages en kleuren. Met deze uitkomsten hebben we alle risico’s en mogelijkheden in beeld. Het gaat hierbij niet alleen om de zorg zelf, maar om alle aspecten van de organisatie. Het gaat om de juridische basis, het gaat om de bedrijfsvoering, het gaat om de kwaliteit en veiligheid én het gaat om de resultaten van de zorg. De resultaten voor de klanten en voor de samenleving: leveren we de beste zorg tegen de beste prijs. Met de stip van de ‘beste zorg tegen de beste prijs’ op de horizon, moeten we vandaag weten dat we aan alle richtlijnen voldoen.

Volgens een vast auditprogramma toetsen de auditoren van de Lelie zorggroep in samenwerking met Novire alle zorgpartners. De rapportages zijn input voor bestuurlijke overleggen waarin verbeteracties worden afgesproken. Afhankelijk van de scores worden er twee tot vier keer per jaar nieuwe onderzoeken afgenomen.

Met als doel verbetering

Met als doel dat we hierin verbeteringen gaan zien. Dat we van oranje naar groen doorgroeien. Dat de percentages opklimmen. Mooi is om te zien dat de Improvement Scan op deze manier een ‘zelf-verbeterend-effect’ in zich heeft. Zoals een bestuurder van een zorgpartner onlangs aangaf: ‘Met dit instrument heb ik verder niets meer nodig. Hiermee weet ik zeker dat ik niets over het hoofd zie en dan ik zelfstandig naar verbetering kan toewerken’.

In deze ronde wel veel veranderingen

Worden de scores dan gegarandeerd alleen maar beter? Deze ronde over kwartaal 1 van 2015 wijst nu al uit dat dat niet zo is.

Scores 2015

De score komt namelijk niet alleen tot stand door de inspanningen die de organisatie zelf levert. De score komt ook tot stand door de omgeving waarin de organisatie opereert. Het gaat dus niet alleen om ‘van binnen naar buiten’, maar ook om ‘van buiten naar binnen’. Wanneer de omgeving zo aan verandering onderhevig is als in 2015 gaat dat een organisatie niet in de koude kleren zitten. Wanneer beschikkingen niet worden afgegeven, facturen niet worden betaald of gecontracteerde productieruimtes ontoereikend zijn, dan heeft dat effect op de zorgorganisatie. Het maakt de organisatie kwetsbaarder. Deze kwetsbaarheid en risico’s worden in de scores zichtbaar.

Niet prettig, maar wel betrouwbaar

Het lijkt niet eerlijk, want er is hard gewerkt voor een verbeterde score, maar toch is het geruststellend: de scan laat in ieder geval zien hoe het is. Zonder iets over het hoofd te zien. Dat is een betrouwbaarheid waar we rust aan kunnen ontlenen. Om daarmee in gezamenlijkheid te kijken hoe we ook deze uitdagingen in deze tijd het hoofd kunnen bieden. In het belang van de klanten van de Lelie zorggroep en de zorgpartners zelf. Want daar is het immers allemaal om te doen.

In de komende maand worden alle scans afgerond en in de bestuurlijke overleggen besproken. Vervolgens gaan we allen met de verbeterpunten aan de slag om daarna over 1 of 2 kwartalen – afhankelijk van de score – opnieuw te meten.

Meer weten? Neem contact op met Novire »