Het indiceren in de wijkverpleging is sinds dit jaar een nieuwe taak voor de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige onderzoekt de zelfstandigheid van een klant, het netwerk, zorgrisico’s en de zorgvraag. Voor deze zorgvraaginventarisatie gebruikt de wijkverpleegkundige de Omaha-methode. Alles bij elkaar – zelfstandigheid en risico’s en zorgvraag – leiden tot een zorgplan. En het plan leidt weer tot een indicatie. Dat was al zo in de Qsuite vanaf begin 2015. Werkendeweg hebben we met elkaar ontdekt waar het beter en slimmer kan. Nu kunnen we een nieuwe verbetering in de software op dit onderwerp presenteren!

Rekenmodule

De verpleegkundige kon tot nu toe al wel gebruik maken van de verpleegkundige en verzorgende acties en handelingen die in het ParticipatiePortfolio binnen de Qsuite zijn geïntegreerd. Kies je een actie, dan komen de tijden mee. De verpleegkundige kan deze vervolgens aanpassen. Maar er is in ieder geval houvast!

Wel moest de verpleegkundige vervolgens in de indicatie nog wel zelf uitrekenen per functie wat de totaaltijd is. Dat kwam omdat we nog niet vastlegden in het plan hoe vaak een actie per week moest voorkomen. Dat doen we nu wel en daardoor kunnen we nu ook een rekenmodule zijn werk laten doen. Het totaal aantal minuten in het plan (per functie, Verpleging of Verzorging) wordt nu in de indicatie automatisch omgerekend naar het benodigd aantal uur per week.

Kan het slimmer?

Als verpleegkundige hoef je dat nu alleen nog te controleren, en je kan nagaan of het toch niet slimmer kan en of het aantal uur niet minder kan zijn. Als je de losse handelingen ziet, valt het misschien nog niet zo op, maar bij het totaal misschien wel. Denk je dat het wel met iets minder kan? Pas het dan aan in het plan en laat het opnieuw even uitrekenen. De minuten in het plan zijn namelijk ook de basis voor de planning. Pas je het aan in het plan, dan blijven de minuten in het plan, de planning en de indicatie in ieder geval met elkaar in de pas lopen.

Hier zie je hoe je het plan opstelt. Op slide 9 zie je hoe het werkt met deze acties en tijden en de rekenmodule.

Instructie Qsuite | Hoe vul ik een plan? from Evelien Verkade

Kijk hier hoe je de indicatie opstelt. Op sheet 23 zie je hoe het werkt met het aanmaken van de Omaha-indicatie.

Handleiding Qsuite | Wat is een indicatie, hoe stel ik die op en hoe leg ik die vast? from Evelien Verkade

De rekenmodule ook een verbetering voor de planning

Deze nieuwe rekenmodule waarbij je kan aangeven hoeveel keer per week je een actie uitvoert, is ook een goede basis voor de verdere verbetering van de planning.

Na het opstellen van het plan ga je namelijk een klantplanning maken. Bij deze klantplanning kunnen we de rekenmodule ook laten bekijken of je wel daadwerkelijk alle momenten uit het plan hebt weggepland. Die check is er nu nog niet, maar die gaat er wel komen in de komende tijd!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!