Gisteren hebben we opnieuw een inspirerende bijeenkomst gehad met de ontwikkelgroep van de inloophuizen van IPSO. Een mooie opmaat naar de landelijke presentatie van volgende week woensdag én het moment waarop we weer nieuwe functionaliteiten over de activiteitenplanning konden presenteren.

IPSO

Met IPSO werken we aan een registratiesysteem dat vanaf volgend jaar landelijk, bij alle 80 aangesloten inloophuizen, ingezet zal gaan worden. Het doel van het registratiesysteem is tweeledig: enerzijds meer eenduidigheid in de activiteiten van de inloophuizen zodat gegevens ook landelijk in de belangenbehartiging kunnen worden ingezet, maar anderzijds ook als kwaliteitsondersteuning.

In de afgelopen weken hebben we een pilot gedraaid met een aantal inloophuizen en vandaag was het moment weer aangebroken om de balans op te maken. De deelnemers gaven bij aanvang aan dat het wel een flinke inspanning gekost had om zich het systeem in de vorige versie eigen te maken. Na de sessie de vorige keer waren er nog flink wat verbeterpunten die we met elkaar deelden.

Een klomp klei

Wij definiëren onze Qsuite eigenlijk altijd als een klomp klei. Deze klomp klei is de programmatuur en zo, al samenwerkend, boetseren we de klei meer en meer in de gewenste vorm. Zodat het steeds passender wordt. Soms moet er wat klei bij, soms moet er wat af, soms moeten er zaken glad gestreken worden. Meer en meer komt er de juiste vorm in.

Zo hadden we binnen Novire ook veel ‘geboetseerd’ de afgelopen weken op basis van de bevindingen vanuit de vorige pilotbijeenkomst. Het resultaat mocht er zijn.

Nieuwe mogelijkheden in de registratie van de activiteiten

Zo was er vooral de wens om de gastvrouwen en de gastheren in de inloophuizen de mogelijkheid te geven om alle geplande activiteiten te kunnen registreren. Om bestaande dossiers van gasten aan activiteiten te koppelen, of ook ter plekke nieuwe gasten aan het registratiesysteem toe te kunnen voegen. Maar uiteraard ook om anoniem bezoekers te kunnen registreren. Al deze functionaliteiten zijn toegevoegd.

Activiteiten registreren

Bovendien is een signalering in kleuren aan de activiteitenagenda toegevoegd, zodat je snel overzicht hebt over welke activiteiten nog niet volledig zijn gepland, of welke nog niet zijn geregistreerd.

Signalering in kleuren

Het registreren van de aanwezigen is ook in een handomdraai gerealiseerd.

We zijn als Novire trots op het resultaat en deze trots werd gisteren gedeeld met de leden van de pilotgroep.

Brochure en presentatie

Nu de inrichting voor 95% gereed is, kunnen we de resultaten volgende week gaan presenteren aan alle inloophuizen. Dat zal in de landelijke bijeenkomst te Utrecht gaan gebeuren.

Om de inloophuizen van de juiste informatie te voorzien, ontwikkelen we momenteel een informatiebrochure en een informatiepagina op deze website. Daarop zullen we de implementatiestappen gaan vermelden. Hierover heeft de pilotgroep gisteren ook nagedacht. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Voor nu kijken we terug op een fijne en inspirerende middag. Op naar de volgende stap!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!