Maandag was het dan zo ver: de eerste bijeenkomst in de samenwerking tussen IPSO en Novire. In deze sessie hebben we – als Novire en een vertegenwoordiging van de stuurgroep vanuit IPSO – een eerste proof-of-concept besproken van het registratie- en kwaliteitsprogramma voor de inloophuizen van IPSO.

Logo IPSO

Een duidelijk vertrekpunt

De stuurgroep heeft een duidelijk kader meegegeven voor deze eerste proof-of-concept. De stuurgroep had namelijk al eerder een basisdocument opgesteld met alle vereisten voor de juiste registratie en verantwoording in de inloophuizen van IPSO.

IPSO

Dit basisdocument is vertrekpunt geweest voor de proof-of-concept.

Naast planning en registratie ook kwaliteit

De primaire focus ligt dus bij gemakkelijke planning en registratie van alle activiteiten die de inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten uitvoeren. Maar daarnaast kijkt IPSO ook meteen naar laagdrempelige mogelijkheden om kwaliteit meer te meten en te sturen. Tevredenheidsmetingen onder de gasten is een mooie eerste stap.

IPSO

De komende maanden toewerken naar brede uitrol

De komende maanden staan in het teken van het verder verfijnen van de proof-of-concept. Er zijn een aantal inloophuizen bereid gevonden om als pilot mee te draaien in het testen van deze proef. Er zijn nog een aantal onderdelen die Novire gaat ontwikkelen in de komende weken, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de beschikbaarheid van de vrijwilligers en het kunnen printen van activiteitenrooster. Ook staat een koppeling met MailChimp op de rol. Wanneer deze functies gereed zijn, starten de pilots in augustus. Daarna zal de brede uitrol onder de 80 aangesloten inloophuizen gaan plaatsvinden. Dit allemaal onder regie van de stuurgroep.

Om zo te ondersteunen en gegevens te verzamelen

Ieder inloophuis krijgt een eigen omgeving, gebaseerd op het uniforme concept van IPSO. Veiligheid rondom de gegevens is zo goed gewaarborgd. Door het geanonimiseerd afstorten van de gegevens kan IPSO landelijk wel over alle informatie beschikken, zodat er overzicht over de activiteiten en resultaten van de landelijke IPSO activiteiten ontstaat. Maar dat volgt allemaal vanzelf wanneer de Qsuite van Novire allereerst vooral een handig instrument is dat werk uit handen neemt van de inloophuizen. Zodat de vrijwilligers en coördinatoren nog meer de aandacht kunnen geven aan hun gasten. Want daar gaat het allemaal om.

Meer weten? Neem contact op met Novire »