Na een eerste kennismakingsgesprek vorige week zijn Novire en AMO gisteren met elkaar verder ‘de diepte ingegaan’. Het leverde een mooi en inspirerend gesprek op!

AMO Begeleiding & Opvang

AMO Begeleiding & Opvang

Via onze samenwerkingspartner De Heer Software zijn we in contact gekomen met AMO Begeleiding en Opvang in Tilburg.

AMO biedt gerichte zorg, gespecialiseerde begeleiding en opvang voor kinderen en (jong)volwassenen met een (verstandelijk) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in leeftijd van 4 tot 25 jaar. In 2012 is de organisatie HKZ gecertificeerd en onlangs is AMO ook gestart met het aanbieden van actieve opvang aan kinderen uit het speciaal onderwijs.

Kinderen werken samen met begeleiders aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid, zo schrijft de organisatie op hun website.

'Doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen wordt de thuissituatie ontlast. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en prettige omgeving, individueel of samen met leeftijdsgenoten zowel na schooltijd, in de weekenden, avonden en in de vakanties.'

Slimmer organiseren

Inmiddels hebben Novire en AMO met elkaar de processen, werkwijzen en toekomstvisie van AMO besproken. Daarbij is gekeken hoe Novire, met onze kennis en software (de Qsuite), deze visie kan ondersteunen.

De organisatie groeit en er ontstaat steeds meer de behoefte om de processen slimmer te organiseren. Slim plannen, organiseren en afstemmen is daarbij noodzakelijk omdat veel van de activiteiten ‘buiten de deur’ op verschillende locaties plaatsvinden. Wanneer dat proces integraal ondersteund kan worden door slimme software, kan er veel winst behaald worden in kwaliteit en ook de bedrijfsvoering. Foutkansen nemen af, er kan makkelijker en slimmer gecommuniceerd worden etcetera. Maar hoe zou dat er dan in het ideaalplaatje uit moeten zien?

De volgende stappen

We zullen in de volgende stap kennis en informatie gaan uitwisselen. Novire gaat aan de slag om op basis van de informatie een ontwerp te maken van de gewenste inrichting van de Qsuite voor AMO. We kijken uit naar de volgende stappen en hopen op een mooie samenwerking!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.