Vorige week hebben we kennisgemaakt met een nieuwe organisatie, Columbus. Columbus is werkzaam in de gemeenten in de regio Zuidelijk Zuid Limburg en biedt daar vanuit een innovatief nieuw concept begeleiding aan jongeren tussen de 12 en de 27 jaar.

Logo Columbus

De organisatie is opgericht om een ander aanbod te bieden aan deze doelgroep. De inzet van maatjes en het ‘dicht bij de jongere staan’ levert prachtige resultaten op. Columbus is een organisatie in ontwikkeling en wil nu de stap zetten naar verdere professionalisering.

Ook het behalen van het kwaliteitscertificaat is daarbij een wens. Via het kwaliteitsmodel van Stichting BIM kwamen we met elkaar in gesprek. We stelden vast dat er eigenlijk nog een vraag voorafgaand aan de certificering in te vullen is en dat is het inrichten en opbouwen van het kwaliteitssysteem zelf.

Hoe mooi zou het zijn om dat meteen samen op te laten gaan met de invoering van een digitaal systeem voor klant- en medewerkersdossiers waarbij de visie van Columbus op de jongere centraal staat?

Om de mogelijkheden te laten zien, hebben we een ontwerp gemaakt. Columbus gaat nu in overweging nemen of een samenwerking met Novire van meerwaarde kan zijn. Wij zien volop mogelijkheden en hopen uiteraard op een vervolg. Een mooie samenwerking zou zomaar in het verschiet kunnen liggen!

Qsuite Columbus

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.