In juli organiseerde het Hoornbeeck College te Rotterdam een studiedag voor haar docenten van de opleidingen voor Maatschappelijke Zorg en Verpleging. Novire heeft het middagdeel verzorgd. In dit middagdeel zijn we met elkaar de inhoud ingedoken. Zowel de ontwikkelingen in het werkveld in 2015 als de inhoud van de opleiding ‘Wijkgericht werken’ kwamen aan de orde.

Een vervolg op twee eerdere bijeenkomsten

Deze middag vond plaats als vervolg op twee eerder georganiseerde bijeenkomsten in het kader van ‘wijkgericht werken’. Eerst heeft er eind april een bijeenkomst plaatsgevonden met alle docenten van de sector Verpleging uit Rotterdam. Daarna heeft er eind juni een dag plaatsgevonden met de leden van de ontwikkelgroep Hoornbeeck breed. Niet alleen de leden van de ontwikkelgroep uit Rotterdam namen hieraan deel, maar ook de leden vanuit de locaties te Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Goes.

Tijdens deze beide dagen zijn we ingegaan op de ontwikkelingen in het werkveld van de zorg. Door pilonen beelden we uit hoe de abstracte begrippen zoals ‘maatschappij’, ‘burger’, ‘professional’, ‘student’, ‘docent’ en ‘zorgorganisatie’ zich tot elkaar verhouden. Of zouden moeten verhouden.

Pilonen

Ordening

Het gaf mooie inzichten. Er is veel aan de hand. En er zal nog meer gaan gebeuren. Daarom is het belangrijk om goed te ordenen. Om helderheid te hebben over de wijze waarop de verschillende grootheden zich tot elkaar verhouden. Hoe ze ten opzichte van elkaar geordend zijn.

Deze ordening kan als volgt zichtbaar worden gemaakt:

Ordening

Heb je de ordening duidelijk? Dan weet je niet alleen nu, maar ook in de toekomst, als zorgprofessional in welk krachtenveld te werkzaam bent. Hoe je zelf het beste in je werk kan staan. Over welke vaardigheden je moet beschikken.

Wat betekent het voor mijn lesprogramma?

De aanwezige docenten gaven het tijdens de bijeenkomst met de ontwikkelgroep ook meteen toen al aan: geef ons de effecten van deze ontwikkelingen voor onze lessen. Een heel goed punt. Enerzijds worden de ontwikkelingen opgenomen in de nieuwe module ‘wijkgericht werken’ die per september 2015 gegeven zal worden, maar in iedere les kan hier al op ingegaan worden.

Reflectie

Om dat te faciliteren heeft Novire de ontwikkelingen in 2015 op een rij gezet. En daarop gereflecteerd in het kader van de professional. Welke vaardigheden en kennis heb je anno 2015 nodig?

Reflectie

In de brochure wijkgericht werken is deze kennis opgenomen. De brochure is uitgereikt op deze middag.

Novire op het Hoornbeeck College

Kennismaken met de software

Onderdeel van de module ‘wijkgericht werken’ is ook vernieuwende software. Deze ICT is ondersteund bij het verwerven van vaardigheden om als professional anno 2015 het werk goed te doen. Zowel een elektronisch en methodisch klantdossier als een e-learningomgeving maken onderdeel uit van de opleiding.

Novire software Novire software

Praktisch gingen we in het middagdeel aan de slag aan de hand van een aantal casuïstieken.

Wijkgericht werken

Al doende leerden we en maakten we een mooie stap. Nu eerst de zomer en daarna de start van ‘wijkgericht werken’.

Praktisch middagdaal

Meer informatie? Neem contact op met Novire!