Vorige week mochten we te gast zijn bij Jeugddorp De Glind. Wij zijn gevraagd om mee te denken in hoeverre de Qsuite de dossiervoering van de zorg rondom de kinderen en jongeren kan verbeteren.

Jeugddorp De Glind en de Rudolphstichting

Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kwetsbare kinderen al meer dan 100 jaar met professionele steun veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp en nog steeds zet de stichting zich, naast onze landelijke activiteiten, in voor het behoud en de ontwikkeling van het Jeugddorp.

Jeugddorp de Glind

In Jeugddorp De Glind kunnen (uithuisgeplaatste) jongeren aan hun toekomst werken door hun talenten te ontwikkelen. Beschadigde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind terecht.

Dit door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap. Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugddorp.

Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!

Proeftuin voor vernieuwende initiatieven jeugdhulp

Naast de dagelijkse praktijk van zorg voor jeugd, vervult Jeugddorp De Glind ook een proeftuinfunctie. Samen met haar partners zet de Rudolphstichting projecten op die bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van zorg voor jeugd.

Keurmerk Gezinshuizen

Jeugddorp De Glind werkt zeer actief met het Keurmerk Gezinshuizen.

Keurmerk Gezinshuizen

Het keurmerk biedt een methode om goede en veilige zorg in de gezinshuizen te garanderen. Hier leest u er meer over.

Ondersteunen in dossiervoering en kwaliteitszorg

Novire is nu gevraagd om mee te denken en te bekijken in hoeverre de Qsuite de dossiervoering van de zorg rondom de kinderen en jongeren kan verbeteren. De Qsuite is bij uitstek geschikt om voor deze integrale en vernieuwende blik een passende oplossing te bieden. We werken momenteel aan een ontwerp en we hopen vanuit daar op een mooie samenwerking!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.