Op vrijdag 27 november jl. hebben we kennisgemaakt met het team van het Mantelzorgcentrum in Heiloo. We zijn er op bezoek geweest om de mogelijkheden van een samenwerking tussen het Mantelzorgcentrum en Novire verder te verkennen. En het is een heel goed gesprek geweest, waarin we over en weer meteen veel nieuwe inspiratie hebben opgedaan.

Mantelzorgcentrum logo

Het Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de regio Noord-Holland Noord.

Het centrum houdt zich bezig met het vergaren en verspreiden van kennis, het ontwikkelen van een passend aanbod voor mantelzorgers en biedt onderdak aan drie mantelzorgmakelaars en een mantelzorgconsulent voor de regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland.

De doelstelling van de het Mantelzorgcentrum is het doelmatig organiseren van ondersteuning aan mantelzorgers in de breedste zin van het woord. Hiervoor werken we samen met organisaties en gemeenten in de regio’s. Daarnaast is het mantelzorgcentrum vraagbaak voor gemeenten en organisaties die zich bezighouden met mantelzorg. Door een intensieve samenwerking met alle betrokkenen wordt geprobeerd om de hulp- en dienstverlening aan mantelzorgers zodanig te organiseren dat er een sluitend aanbod is op de vraag van mantelzorgers.

Kennispartners

Novire gelooft erin om kennispartner te zijn. En om vanuit een kennispartnership goede software te bieden die als een service wordt aangeboden: kennis als een service dus.

Mezzo heeft als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning) Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik, maar heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen.

Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl. Alle lidorganisaties hebben hun eigen inrichting, maar door de gemene deler van alle organisaties kan er ook slim kennis gedeeld worden.

Geplande migraties en verdere uitrol

De eerste organisaties zijn er nu mee aan de slag en de eerste migraties staan voor medio januari gepland. Daarna zullen er in de eerste helft van 2016 nog minimaal zo’n 25 organisaties gaan volgen. De contracten zijn hiertoe gesloten, danwel de gesprekken lopen hierover allemaal. Het Mantelzorgcentrum is er daar één van. We zijn er erg trots op ook hen te mogen gaan ondersteunen.

Bijeenkomst Mantelzorgcentrum

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.