Vorige week en deze week hebben we interessante kennismakingsgesprekken met Yarden gehad over de mogelijke inzet van de Qsuite als procesondersteuning voor de afdeling Zorg en Vervoer.

Logo Yarden

Nieuwe tak van sport en toch ook weer niet

Nadat we met elkaar in gesprek zijn geraakt, bleek deze nieuwe tak van sport, de uitvaartzorg, ook weer niet zo ver bij de ‘gewone zorg’ vandaan te liggen. In twee interessante gesprekken hebben we de mogelijkheden verkend voor een mogelijke samenwerking.

Door middel van onderzoek heeft Yarden interesse gekregen in de mogelijkheden van Qsuite op een aantal functionaliteiten; hoofdzakelijk de mogelijkheid tot webbased automatisering van het proces van aanmelding tot planning, registratie en facturatie. Ook is een flexibele communicatie met de zorgteams vereist.

Aangezien Novire van origine bekend is met procesmanagement van het klantproces in de publieke zorgsector, inclusief registratie- en declaratie vereisten voorziet de Qsuite vrijwel direct in de vraag van Yarden. Er zijn ook nog wel kleinere aanpassingen te doen, maar dit past uitstekend in de ontwikkelstrategie van Novire. Het mooie is dat we in gezamenlijkheid nu deze functies ontwikkelen en Yarden daarmee zeer veel invloed heeft op het zó maken van deze nieuwe functies, zoals een planbord, zodat het helemaal aansluit op de wensen van Yarden nu en in de toekomst.

Plan van Aanpak en demo

We hebben met elkaar informatie uitgewisseld en een mogelijk Plan van Aanpak ontwikkeld. Daarbij hebben we een demo-omgeving ingericht, zodat Yarden in alle rust de mogelijkheden kan verkennen.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!