Via een relatie zijn we in contact gekomen met Ons Bedrijf uit Barneveld. Ons bedrijf biedt een passende werkplek aan iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onsbedrijf

Ons Bedrijfs werkt samen met gemeenten, met organisaties, met het UWV en voert diensten en begeleiding uit in het kader van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.

De medewerker is het vertrekpunt

Ons Bedrijf heeft een zeer sterke visie op haar ‘medewerkers’. Zij vormen het uitgangspunt van alle diensten die worden geboden. De medewerkers werken in de verschillende locaties en projecten van Ons Bedrijf. Iedere medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelplan en vandaaruit wordt de best passende werkomgeving gezocht.

Complexe omgeving

Ons Bedrijf werkt voor 5 gemeenten en heeft daarnaast nog andere opdrachtgevers. Sinds de decentralisatie is de omgeving complexer geworden. Ons bedrijf heeft een slimme structuur van verschillende systemen en documenten ontwikkeld waarmee overzicht wordt behouden en administratieve processen tijdig worden uitgevoerd.

Medewerker het uitgangspunt en de administratie volgt

De wens is nu om een totaaloplossing in te zetten waarbij de medewerker het uitgangspunt vormt en de administratie volgt. Precies in dit uitgangspunt vinden Ons Bedrijf en Novire elkaar.

Qsuite als oplossing

Deze week hebben we de mogelijkheden verkend om de Qsuite als totaaloplossing in te zetten. We hebben alle hoeken en mogelijkheden verkend. We lijken een prachtige match te hebben! Begin augustus gaan we dit met elkaar verder onderzoeken en een procesontwerp opstellen. Wij kijken er naar uit!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.