Afgelopen maandag hebben we Stichting Welzijn Bommelerwaard bezocht in Kerkdriel. We hadden elkaar al in juni 2015 ontmoet toen we spraken over de voorbereidingen om van MezzoRegistratie over te gaan naar de Qsuite. Nu was het dan tijd voor het vervolg!

Stichting Welzijn Bommelerwaard

Stichting Welzijn Bommelerwaard

Stichting Welzijn Bommelerwaard is de welzijnsstichting van de Bommelerwaard. Burgers uit de regio van Kerkdriel kunnen bij de organisatie terecht voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage.

Het team organiseert sport- en cultuuractiviteiten voor jongeren en (hulpbehoevende) ouderen, maar ze zijn er bijvoorbeeld ook voor mantelzorgers en ieder die als vrijwilliger aan de slag wilt. Kortom, een heel breed palet aan diensten.

Mezzo

Stichting Welzijn Bommelerwaard is lid van Mezzo en gebruikt momenteel MezzoRegistratie als registratiesysteem. Echter, dat systeem wordt niet meer ontwikkeld en zal ook definitief gaan stoppen. Met de Qsuite bieden we een alternatief waar inmiddels al 25 organisaties in de informele zorg gebruik van maken.

De Qsuite is echter veel breder dan alleen de ondersteuning van de mantelzorgers en bemiddeling van vrijwilligers. De Qsuite wordt ook in heel veel andere takken van sport ingezet. En dat maakt het leuk, want daarmee kan de Qsuite ook de gehele organisatie faciliteren in plaats van alleen de organisatie van mantelzorgers en vrijwilligers.

Inspirerend gesprek

We hebben een inspirerend gesprek gehad waarin we nader kennis hebben gemaakt. Novire wil primair kennispartner zijn en graag samen een overeenkomst aangaan. Belangrijk voor ons is dat iedere organisatie onderdeel uitmaakt van het kennisnetwerk en betrokken wordt in het proces. We willen kennis delen, zodat we het tastbaar kunnen maken in de software.

Stichting Welzijn Bommelerwaard oriënteert zich weliswaar ook op andere systemen, maar gaf het compliment dat de Qsuite er qua aandacht voor veiligheid uitspringt.

De volgende stap is nu dat de organisatie zich beraadt en een keuze gaat maken. Uiteraard hoopt Novire op een mooie samenwerking. We kijken in ieder geval terug op een hele mooie hernieuwde kennismaking in de Bommelerwaard!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.