Afgelopen dinsdag bezochten we VIT te Lichtenvoorde. We zijn uitgenodigd om een eerste kennismaking te hebben en een gesprek met elkaar te voeren over de mogelijke inzet van de Qsuite.

Novire

VIT-Hulp bij Mantelzorg

VIT biedt hulp bij mantelzorg en is een expertisecentrum in Oost-Gelderland. VIT-hulp bij mantelzorg levert passende ondersteuning aan mantelzorgers en hulpvragers met als doel hen optimaal in staat te stellen (weer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hierbij stimuleert VIT de eigen kracht, kennis en vaardigheden. VIT benadert hen met kundigheid, tijd en aandacht, waarbij waardering en respect voor de eigen leefwereld vanzelfsprekende kernwaarden vormen.

VIT werft zorgvrijwilligers die vervangende of aanvullende mantelzorg kunnen bieden en zet hen indien nodig en waar gewenst in. Aan alle zorgvrijwilligers biedt zij de mogelijkheid om zich verder in hun werk te bekwamen en te ontplooien.

Lid van Mezzo en registratiesysteem

Als organisatie in de informele zorg is De Kap ook lid van branchevereniging Mezzo.

Omdat Novire nu al een periode mag samenwerken met verschillende organisaties in de informele zorg, zijn we nu ook uitgenodigd om in gesprek te gaan met VIT.

VIT gebruikt nu een eigen registratiesysteem, ontwikkeld door Covadis. Dit systeem heeft altijd naar tevredenheid gewerkt, maar om de ontwikkelingen in de toekomst aan te kunnen, is de wens nu om te kijken naar een systeem dat alle processen kan ondersteunen.

Ook Prezo Gouden Keurmerk

VIT beschikt over een certificering voor informele zorg. Dit certificaat heeft de organisatie veel gebracht. De organisatie heeft nu – mede door dat traject – zicht op haar processen en dus ook op hoe een systeem kan ondersteunen.

Om een beeld van de mogelijkheden te schetsen, zal Novire nu aan de slag gaan om een ontwerp en een offerte uit te werken. Als dit aansluit op de behoefte, dan hopen wij er uiteraard op dat we een samenwerking zullen aangaan. We kijken uit naar de volgende stappen!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.