Een bijzonder moment was het afgelopen dinsdag. Na ruim twee jaar samen ontwikkelen en uittesten was het deze week dan zo ver: het kernformulier van stichting PerspeKtief is gereed en de eerste training was een feit!

En we hebben groots uitgepakt. Een hele dag, keurig verzorgd met een inspirerende groep mensen. Om met elkaar iets bijzonders te doen.

Want bijzonder is het wel. Stichting PerspeKtief en Novire ontmoetten elkaar in 2011 op aanraden van de gemeente Delft. En we vonden elkaar op een gemeenschappelijk doel. En hoe! De doelstellingen van beide organisaties hadden erg veel overlap.

Het gewone leven als uitgangspunt

Beiden hadden we de visie om de ‘Stip op de Horizon’ van de klant weer leidend te laten zijn, en het zorgsysteem volgend. Om niet langer de klanten te laten ‘dromen’ over de toekomst in termen als: ’ik wil van Begeleid Wonen naar Begeleid Zelfstandig Wonen’. Nee, om daar weer échte dromen van echte mensen voor in de plaats te laten komen. Niet langer het systeem leidend, maar de mens als uitgangspunt. Om over alle leefgebieden te dromen en daaraan te kunnen werken. Wonen is ook een onderdeel, maar het gaat vooral om relaties, contacten, weer gewoon mens zijn. Herstellen en weer mee doen. Er gewoon bijhoren. En vandaaruit weer structuur gaan opbouwen. Met de financiën op orde. Met een eigen huis.

Een hulpmiddel

Om medewerkers en klanten dáárover het gesprek te laten voeren en daarbij te ondersteunen hebben Novire en PerspeKtief samen een oplossing ontwikkeld: het Kernformulier. Dit kernformulier biedt een ‘Nieuw Perspektief’. Voor klanten én medewerkers. Hier leest u daar meer over.

Uitgebreid getest

In de afgelopen twee jaar is dit kernformulier ontwikkeld en getest. Van het één kwam het ander. We startten met een simpel formulier met 10 vragen waarin het hele hulpverleningsproces én de administratieve verantwoording gevat zou zijn. Maar écht een ander gesprek voeren door over de grenzen van het wonen en de financiën heen te kijken, is nog niet zo eenvoudig. Een hulpmiddel was nodig en het liefst en betrouwbaar en gevalideerd meetinstrument waarmee op alle leefgebieden de stand van zaken in kaart gebracht kon worden. En groei en ontwikkeling zichtbaar gemaakt kon worden. Van een 10-stappenformulier naar een tool met vragenlijsten van het CTOW

Tsja, dan kom je van een 10-stappenformulier toch wel in een echte dynamische tool terecht. Meetresultaten over tijd heen weergeven op zo’n manier dat je er echt in het hulpverleningsproces iets aan hebt. Samen met het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap ontwikkelden we vragenlijsten op alle leefgebieden binnen de tool. De KwaliteitEffectMonitor van dit CTOW werd zo een integraal onderdeel. Vragenlijsten op basis waarvan het inhoudelijke gesprek met de klant werd vorm gegeven.

En dan het methodische klantproces afmaken

Om op basis van de uitkomsten van deze vragenlijsten het hulpverleningsproces af te maken. Op basis van de uitkomsten suggesties voor doelen voor de komende periode in het plan op te nemen en daar weer op te rapporteren. Om het sociaal netwerk erin te betrekken en de ontwikkeling van het netwerk zichtbaar te maken. Van het één kwam het ander.

Gereed voor de implementatie

En na twee jaar was het dan zo ver: klaar voor de brede uitrol. In de komende maanden trekt de ‘karavaan’ door de organisatie. Iedere maand wordt een nieuwe afdeling getraind en zo worden in de komende zes maanden alle klanten van de stichting meegenomen in deze nieuwe werkwijze.

De ervaring van Robin

Het hoe, wat, waarmee is dan wel duidelijk. In de training leren we uiteraard op welke knoppen je moet drukken in de tool, maar veel meer gaat het over hoe we als medewerkers nu echt een bijdrage kunnen leveren aan het herstel en de participatie van de klanten. Robin, die als eerste klant in de proefomgeving met het kernformulier gewerkt heeft, vertelde daarom zijn verhaal. Hij helpt mee in de training. En liet alle cursisten weten dat het voor alles gaat om echte en oprechte aandacht. Pas dan is er vertrouwen om samen het avontuur aan te gaan. Voor alle cursisten was het best spannend: hoe gaat dit in de praktijk? Niet iedere klant zit hierop te wachten; hoe pakken we dat aan? Maar iedereen gaf aan het einde van de dag terug: we moeten er maar mee aan de slag gaan en zien hoe het gaat lopen.

De kop is eraf; op naar de volgende training én op naar de continue verbetering. Zo groeit de methode en de tool mee met de stappen die gemaakt worden in het herstel en de participatie van de klanten zelf!