Vorige week stond weer een kernteambijeenkomst bij Ons Bedrijf op het programma. We kijken terug op een mooie en constructieve bijeenkomst. Ons Bedrijf is een organisatie waarmee we samenwerken om de software van de Qsuite helemaal op maat te maken voor de leer- en werkbedrijven. Ook de samenwerking met De Heer Software krijgt onder andere in dit project handen en voeten.

Kernteambijeenkomst Ons Bedrijf

Samen ontwikkelen aan ‘software nieuwe stijl’

Door deze samenwerking met Ons Bedrijf maken we ‘software nieuwe stijl’ heel concreet. Ons Bedrijf is een andere organisatie. Vernieuwend en de klant als uitgangspunt nemend. Dat blijkt alleen al uit de naamgeving die de organisatie hanteert. Een klant is geen klant, maar een medewerker. Alle medewerkers werken mee om op alle verschillende locaties, van houtbewerking tot het natuurcentrum, prachtige producten te maken.

Juist vanwege dit uitgangspunt passen Ons Bedrijf, Novire en De Heer Software bij elkaar. Steeds weer nemen we de klant – de medewerker dus – als vertrekpunt. Om vervolgens de software om deze klant, en de processen, heen te vouwen.

Qsuite Ons Bedrijf

Van registratie en declaratie naar methodisch proces en kwaliteitsmanagement

Hierbij zijn we met elkaar gestart om de planning en registratie van alle activiteiten goed vorm te geven. Tegelijkertijd maken we de koppeling met De Heer Software definitief zodat alle gegevensuitwisseling met gemeenten en het zorgkantoor heel solide op het landelijke berichtenverkeer is aangesloten. Op dit moment zetten we op dit deel de punten op de i.

Daarnaast werkt Ons Bedrijf aan de invulling van de dossiers, zodat daar het methodisch proces ondersteund wordt. Om tenslotte – in de derde fase – als een heel natuurlijke schil het kwaliteitsmanagement dit te laten omvatten.

ISO audit

Dit is een volledig nieuw concept. Kwaliteitsmanagement komt hiermee namelijk helemaal voort uit de gewone reguliere processen en het methodisch werken met de klant (medewerker). Kwaliteitsmanagement is hiermee volledig geintegreerd. Dit principe mochten we onlangs ook presenteren aan de auditor van Lloyds, toen de nieuwe ISO audit werd uitgevoerd.

Zowel Ons Bedrijf als Novire waren natuurlijk trots te vernemen dat deze aanpak ook helemaal aansluit op de visie op het kwaliteitsmanagement van de toekomst én dat dat ook in de auditrapportage zichtbaar werd. De samenhang in de Qsuite van de dossiers van de medewerkers, werknemers én het kwaliteitsmanagement op organisatieniveau worden in de Qsuite zichtbaar en dat is niet eerder vertoond.

In de komende periode zetten we weer flinke stappen en we houden u daarvan op de hoogte!

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.