Vandaag staat de CRKBO audit op het programma. Nu de Improvement Academy volop draait is het tijd ook deze stap te zetten. Met de erkenning van het CRKBO dat Novire - en in het bijzonder de Improvement Academy - een instelling voor beroepsonderwijs is, vervalt ook de BTW-plicht.

Voorbereiding

Ter voorbereiding hebben we het self-assesment ingevuld en al het materiaal rondom de opleiding Wijkgericht werken verzameld en gebundeld. We hopen na deze audit een nieuwe erkenning aan de rij met certificaten toe te kunnen voegen.

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

CRKBO

Het CRKBO voert een audit uit om de erkenning te kunnen toewijzen. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.