Het was een klus onder hoge tijdsdruk, maar het is op tijd gelukt! We hebben voor De Manteling Walcheren een koppeling ontwikkeld tussen hun website en de Qsuite, waardoor de aanmeldingen voor de mantelzorgwaardering soepel én veilig kunnen worden verwerkt.

De Manteling en de mantelzorgwaardering

De Manteling is een organisatie voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg in Middelburg en omstreken. Sinds een aantal maanden werkt De Manteling met de Qsuite.

Nadat er een migratie van de data had plaatsgevonden en de organisatie aan de slag is gegaan met de Qsuite ontstond al snel de behoefte om een stap verder te gaan. De mantelzorgwaardering moet immers weer uitgevoerd worden. De Manteling voert namelijk voor een aantal gemeenten deze jaarlijkse inventarisatie uit. Iedereen met een mantelzorger kan hem of haar aanmelden voor deze waardering en komt dan in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. De Manteling verzamelt de aanmelding via haar website en verwerkt deze.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Geautomatiseerd verwerken

Omdat het zeer veel aanmeldingen betreft, is het verwerken van deze aanmeldingen altijd een zeer arbeidsintensief proces geweest. Dit jaar heeft De Manteling ervoor gekozen om de aanmelding aan de Qsuite te koppelen, zodat de gegevens van de aanmelding automatisch in de Qsuite verwerkt worden. Dat scheelt veel invoerwerk.

Veilig met persoonsgegevens omgaan

Bovendien stelt het de organisatie in staat om de gegevens ook veilig (conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens) te verwerken. Persoonlijke gegevens worden nu namelijk niet meer via de website uitgewisseld, maar via de website rechtstreeks in de Qsuite ingevoerd. De Qsuite voldoet aan alle veiligheidseisen en daarmee is de verwerking van de aanmeldingen ook veilig.

Hoe werkt het?

In de Qsuite zijn we in staat om de uitvraag geheel op maat in te bouwen en in te richten. Via de Qsuite hebben we vervolgens de mogelijkheid om het formulier in te bedden in de eigen website en deze ook van de bijbehorende styling te voorzien. Zo lijkt het een formulier op de website, maar is het feitelijk een invoer rechtstreeks in de Qsuite.

Manteling aanvraag

We verzamelen alle ingevoerde formulieren op één centrale plaats, waar de formulieren bewerkt, opgeslagen en vergrendeld kunnen worden. Op een later moment kan De Manteling deze data ook toevoegen aan bestaande en nieuwe dossiers, zodat alle aanmeldingen ook duurzaam bij de personen die het betreft zijn opgeslagen.

Meer toepassingen

Nu we deze functionaliteit hebben, zijn er ook meer toepassingen mogelijk. Wilt u meer weten? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.