Afgelopen vrijdag en gisteren was het zover: Novire heeft de licenties voor de opleiding Wijkgericht Werken verstrekt aan de eerste groep docenten en de eerste klassen studenten van het Hoornbeeck College. De eerste lessen van deze nieuwe module Wijkgericht Werken staan namelijk deze week al op het programma.

Wijkgericht Werken

Het Hoornbeeck College heeft ervoor gekozen om binnen haar opleidingen Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk, Sociale Dienstverlening / Sociaal Werk, Verpleegkunde, Verzorging en Helpende Zorg en Welzijn een nieuwe module te geven die ingaat op alle veranderingen die er gaande zijn in de zorg. Zodoende zijn de de studenten van nu – de professionals van de toekomst – helemaal voorgesorteerd en kunnen ze actief een bijdrage leveren aan de omslag van denken die in alle zorgorganisaties plaatsvindt of ook nog plaats moet gaan vinden.

Wijkgericht werken in een fundamenteel nieuw jasje

Het Hoornbeeck heeft er niet alleen voor gekozen om de nieuwe inhoud in te lijven in de bestaande opleidingen, maar tevens om een compleet vernieuwde opleidingsmethodiek toe te passen. Het Hoornbeeck noemt deze module ‘wijkgericht werken’. Dit wijkgerichte werken is niet zomaar iets: het is een opleiding in een fundamenteel nieuwe jas, waarbij een heel aantal vernieuwende ingrediënten met elkaar gecombineerd is.

Leeromgeving en werkomgeving

Deze opleiding is niet zomaar een opleiding

Het is een opleiding waarin de studenten alle nieuwste informatie uit het werkveld krijgen, maar waarin zij ook veel met de computer en met praktische casussen aan de slag gaan. Daarbij kan de student bij deze opleiding ook nog een persoonlijke certificering halen.

Improvement Academy | Hoe werkt de persoonlijke certificering? from Evelien Verkade

Haalt de student voldoende punten met de opdrachten in deze opleiding, dan krijgt hij of zij een certificaat en een registratie in het landelijke register van het Improvement Model. Het Improvement Model is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg op dit moment.

Dat is vernieuwend, want op dit moment is het Hoornbeeck College het enige opleidingsinstituut in Nederland dat deze opleiding aanbiedt. De student heeft daarmee iets unieks in handen, waarmee hij of zij zich goed kan onderscheiden in het werkveld. Voor zorgorganisaties is het namelijk belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van alles wat er momenteel in het werkveld speelt en alle veranderingen die gaande zijn. Deze studenten zijn daar helemaal voor uitgerust! En ook meteen de docenten: zij zijn helemaal op de hoogte van wat er op dit moment in het werkveld speelt.

Verschillende werkterreinen

In deze opleiding krijgt de student – afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd – informatie over de werkterreinen in de zorg waar hij of zij mogelijk gaat werken:

 • Verpleging
 • Verzorging met Wonen
 • Verpleging
 • Verzorging Thuis
 • Geriatrische revalidatie
 • Ziekenhuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg met verblijf (klinisch of niet-klinisch, in bijvoorbeeld een Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW))
 • Geestelijke gezondheidszorg thuis
 • Zorg voor Multi-problem gezinnen
 • Jeugdzorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang
 • Gezinsopvang
 • Ambulante teams rondom huiselijk geweld
 • Welzijn
 • Maatschappelijk werk
 • Kinderopvang
 • Mantelzorgondersteuning
 • Vrijwilligerszorg
 • Forensische zorg
 • Medische kindzorg

We kunnen aan de slag!

Sinds afgelopen vrijdag en gisteren kunnen de eerste 16 docenten en bijna 100 studenten al aan de slag. Zij ontvingen hun starterskit per mail. In deze starterskit bevonden zich de accounts voor de leer- en werkomgeving en uiteraard uitleg over hoe je de eerste stappen in de opleiding kan zetten.

Wijkgericht werken | Startdocument voor docenten from Evelien Verkade

Wijkgericht werken | Startdocument voor studenten from Evelien Verkade

Met deze starterskit gaan de docenten en studenten in de komende tijd aan de slag. Ze nemen theorie tot zich, maken kennistoetsen, maar gaan vooral ook praktisch aan de slag in de werkomgeving, de Qsuite.

Hoe gaat het nu verder?

In de opleiding die één blok van 9 weken in beslag neemt, nemen de docenten en studenten alle stof door en maken zij hun eindopdracht. Bij voldoende resultaat behalen zij hun persoonlijke certificering en registratie in het landelijke register. Novire ondersteunt door middel van de servicedesk gedurende deze periode.

We wensen alle docenten en studenten een inspirerende en mooie tijd toe met Wijkgericht werken!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!