Afgelopen woensdag, tijdens een vergadering waar 80 inloophuizen van Stichting IPSO bij waren, presenteerde Novire het registratiesysteem dat vanaf volgend jaar landelijk uitgerold gaat worden.

Introductie

Projectleider Pieternel Geurts van het kwaliteitsproject introduceerde Esther Nieuwenhuizen en Evelien Verkade. Zij gaf aan blij te zijn, na al die tijd van voorbereiding, dat we nu op het punt zijn gekomen om de resultaten van al deze voorbereiding te presenteren. Pieternel lichtte toe dat stichting IPSO zeer bewust voor Novire heeft gekozen. Dit omdat Novire erg goed in staat was om zich in te leven in de behoeften van de inloophuizen, dat Novire heel snel de taal van de inloophuizen over heeft genomen, maar ook dat Novire over software beschikt die zich heel makkelijk laat aanpassen aan de behoeften van de inloophuizen. Met uiteenlopende werkwijzen én toch een sterke behoefte aan uniforme registratie is dat namelijk een behoorlijke uitdaging.

Bovendien – en dat was van grote meerwaarde – is het systeem van Novire niet alleen een registratiesysteem, maar ook een systeem dat de kwaliteit faciliteert. Inhoudelijke metingen, rapportages en registraties zijn in een handomdraai toe te voegen. Zo is het systeem niet alleen geschikt om nu op kortere termijn de landelijke registratie te faciliteren, maar ook om daarna door te groeien naar een systeem dat de volledige kwaliteit van de inloophuizen ondersteunt. Bovendien heeft Novire ook een scherp aanbod gedaan.

Wie is Novire en de demonstratie

Esther Nieuwenhuizen van Novire nam daarop het woord en introduceerde Novire. Zij benadrukte dat software en registratie een middel is, maar dat we vooral met elkaar het gezamenlijk doel voorstaan om de noodzaak tot psychosociale zorg aan mensen met kanker en hun naasten steeds duidelijker voor het voetlicht te brengen.

Evelien Verkade presenteerde vervolgens het registratiesysteem. Dit vond vooral plaats door het systeem te laten zien, maar meteen ook in te gaan op allerlei vragen die leefden in de zaal. Zo konden de inloophuizen zich al een goed beeld vormen van de oplossing die zij begin volgend jaar aangereikt krijgen.

Stappenplan

Met elkaar hebben we ook uitgebreid stil gestaan bij het stappenplan om te komen tot een goede uitrol begin volgend jaar. In de brochure die werd uitgereikt stond alles nog eens op een rij gezet. Vanaf januari kunnen de inloophuizen zich oriënteren in de demo-omgeving én kunnen zij al starten met het verzamelen van hun gegevens die middels een uniform Excelbestand in het registratiesysteem van het inloophuis ingelezen zullen worden. Vanaf maart gaat dan de uitrol plaatsvinden.

Lovende reacties

Het was een spannende bijeenkomst, voor iedereen. Het is spannend voor de inloophuizen om met een registratiesysteem te gaan werken. En het is spannend voor Novire om het juiste product te bieden. Voorop staat dat we samen onderweg zijn. Ieder in de eigen rol een bijdrage leverend aan goede psychosociale begeleiding. De reacties na afloop van de bijeenkomst waren dan ook erg enthousiast:

"Erg mooi om te zien dat jullie zo duidelijk hebben laten weten dat jullie samenwerken belangrijk vinden. Dat was ook merkbaar in de presentatie van het systeem. Op alle vragen werd belangstellend ingegaan en de antwoorden lieten zien hoe zeer er al goed is nagedacht en er ook bereidwilligheid is om het echt goed te laten werken. Er is nauwelijks weerstand op de verplichting en ook het feit dat er niet zo veel verplichte velden zijn maar wel allerlei mogelijkheden dat heeft denk ik veel potentiële weerstand weg genomen."

"De implementatie zal zeker nog voor verrassingen zorgen, maar met het vertrouwen waar nu aan gewerkt is, zal dat ook makkelijkerworden opgevangen. Ik denk dat steeds duidelijker gaat worden dat met het invoeren van de zelfde gegevens als al werd gedaan, nu veel meer managementinformatie is te genereren en dat de voordelen dan echt merkbaar gaan worden. Even bij een bezoeker kijken wat hij het afgelopen jaar heeft gedaan, zoiets is met de huidige werkwijze van de huizen niet mogelijk. Dat gaat allemaal helpen om de professionaliteit omhoog te brengen."

En dat is waar we het met elkaar voor doen.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!