Novire is een kenniscentrum. Novire beschikt over meer dan 20 jaar kennis en ervaring in alle verschillende sectoren van de gezondheidszorg. En we doen nog iedere dag kennis op. We horen iedere dag bij onze klanten en netwerkpartners wat men in de praktijk ondervindt. Op deze manier houden we dagelijks nauwgezet de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de media bij.

Een beeld van de stand van zaken

Zo ontstaat er een beeld van de huidige stand van zaken. Dit beeld beslaat alle branches, alle thema’s, alle takken van sport. Of het nu gaat over de bedrijfsvoering of over de zorg zelf. Of het gaat over wetgeving of over declaraties die wel of niet worden vergoed. Over de moeite tot de toegang in de Jeugdzorg of de complexiteit van het werken met allerlei verschillende verzekeraars. Op basis van onze gestructureerde onderzoeksmethoden van het Improvement Model komt er een duidelijk beeld ‘boven drijven’.

Macro-economisch beeld gevat

Dit macro-economische beeld vatten we in een publicatie die binnenkort verschijnt. In deze publicatie zetten we de uitkomsten van het onderzoek op een rij. We bouwen de uitkomsten op via de hoofdstukken Klant, Maatschappelijke missie, Product, Medewerker, Middelen (waaronder ICT), Financiën en Organisatie. In de volgorde van het Improvement Model. We onderbouwen de bevindingen met voorbeelden en met literatuur.

Uitkomsten van het onderzoek

Zodoende ontstaat een compleet beeld van de huidige situatie. Het is een situatie die hevig ‘op zijn kop’ staat. De transitie is per 2015 echt in gang gezet. En dat is niet zonder gevolgen. De effecten op de toegang tot de zorg en (onder andere daarmee) op de businesscases van organisaties zijn aanzienlijk. De uitkomsten van de uitgevoerde Improvement Scans laten dit ook zien.

Verschillende reflecties op dit beeld

Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor de zorgprofessionals? Voor hun houding, kwaliteiten en benodigde kennis? Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor de inzet van ICT? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van organisaties? Voor de manier waarop kwaliteitssystemen worden ingezet, waarop personeelsmanagement wordt toegepast en waarop een organisatie haar strategie vorm geeft? Voor de wijze van bestuur en toezicht? Voor de juridische ordening in organisaties? Ga zo maar door. De macro-economische stand van zaken heeft effect op alle onderwerpen. Novire gaat door om vanuit deze macro-economische analyse de effecten af te leiden op alle onderdelen.

Zo hebben we deze informatie – in een reflectie op de rol van de zorgprofessional – al direct praktisch toegepast in de opleiding ‘wijkgericht werken’ van het Hoornbeeck College.

Reflectie op de zorg

Binnenkort gepubliceerd

Novire gaat de komende maanden door om alle kennis om te zetten in reflecties per onderwerp. We zullen deze in onze dossiers publiceren op onze website zodat de kennis publiekelijk toegankelijk wordt.

En uiteraard gaan we door om concrete toepassingen en oplossingen te blijven ontwikkelen, zodat het gehele werkveld hier haar voordeel mee kan doen.