Meldingen zijn meldingen van klachten, incidenten of bijvoorbeeld ideeën ter verbetering. Al vanaf het eerste uur maken deze meldingen onderdeel uit van de Qsuite. Meldingen indienen, afwikkelen en de gegevens exporteren kon al veel langer. Het bijzondere aan de meldingen in de Qsuite was bovendien ook al sinds 2011 dat de routing van de meldingen op maat kan worden ingesteld. Moet een melding automatisch naar een bepaalde functionaris? Naar een rol? Naar de leidinggevende? De afwikkeling geschiedt volautomatisch. Nu is er een nieuwe functie toegevoegd: Business Intelligence Nieuwe Stijl.

Meldingen

Dankzij Business Intelligence Nieuwe Stijl worden meldingen optimaal worden verwerkt. Een melding wordt door een klant of medewerker ingediend. Vervolgens gaat de melding naar een functionaris die de melding afwikkelt en afsluit. Je kunt meldingen automatisch laten doorsturen óf bij het indienen aangeven naar wie de melding verzonden moet worden. Als leidinggevende heb je altijd zicht op de meldingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Om te verbeteren is inzicht nodig

De meldingen worden ingediend om ze netjes en gestructureerd te kunnen afhandelen. Maar vooral ook om op basis van de meldingen te kunnen verbeteren. Het was al mogelijk om alle gegevens te exporteren naar Excel en eigen rapportages te maken. Dit was echter alleen mogelijk voor de beheerder omdat hij of zij inzicht heeft in alle meldingen. Nu is de BI-functionaliteit ook aan de meldingen toegevoegd. Automatisch worden rapportages gegenereerd, zodat er gestuurd kan worden op aard, omvang en inhoud van de meldingen. Om zo de kwaliteit te verbeteren.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!

Handleiding Qsuite | Management informatie over de meldingen from Evelien Verkade