Het Gezinspiratieplein bracht onlangs het handboek Methodisch Matchen uit. Dit handboek bevat een gedegen stappenplan voor het samenbrengen van kinderen en jongeren en gezinshuisouders.

Feestelijke uitreiking

Op de website van het Gezinspiratieplein staat het als volgt verwoord:

Donderdag 9 maart is het handboek Matching uitgereikt. Een mooi moment! Hiermee krijgen matchers een hulpmiddel in handen dat hen helpt bij het complexe matchingsproces voor jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Het matchingsproces wordt helder en stapsgewijs beschreven. Hierover is niet eerder een handboek verschenen. Het handboek biedt professionals een kader bij het maken van afwegingen voor een goede plaatsing van het kind.

Samenwerken aan een oplossing voor Jeugddorp De Glind

Met dit handboek in de hand hebben Novire en Bureau Anders gekeken naar de inrichting van de toepassing van dit handboek voor het concept van Jeugddorp De Glind.

In Jeugddorp De Glind kunnen uit huis geplaatste kinderen en jongeren uit heel Nederland (0 – 23 jr) aan hun toekomst werken door hun talenten te ontwikkelen. Het Jeugddorp is bij uitstek geschikt voor jeugdigen die baat hebben bij een veilige en stabiele woon- en leeromgeving, waar wonen, leren/werken en vrije tijd op elkaar zijn afgestemd. Het echte leven, maar wel overzichtelijk, veilig en kleinschalig.

Stichting Jeugddorp De Glind is er ook voor jeugdigen uit de regio. Samen wordt gekeken wat een jeugdige nodig heeft, dit wordt in een dynamisch ontwikkelplan vastgelegd. Einddoel is dat jeugdigen hun plekje vinden in de maatschappij; een huis, een baan en mensen om je heen. Oftewel: participatie.

“Je kunt op veel plekken wonen, sporten of stage lopen. Maar in het Jeugddorp krijg je er een heel dorp bij”

Matching geldt voor alle in te zetten professionals

Juist in deze frisse, innovatieve omgeving is het mooi om met nieuwe inzichten te werken. Zo biedt het matchingsproces niet alleen uitstekende handvatten voor het matchen van gezinshuisouders, maar ook voor alle andere in te zetten professionals en vrijwilligers rondom de jeugdzorg. Door de matchingsstappen gestructureerd te doorlopen in de Qsuite waarborgen we een grote zorgvuldigheid.

We hebben weer een stap gezet in het toesnijden van de Qsuite op het innovatieve concept van Jeugddorp De Glind!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.