Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Als familielid of buur, vriend of vrijwilliger. MEZZO faciliteert al een aantal jaar haar lidorganisaties met een registratiesysteem.

Nieuwe tijden stellen ook nieuwe eisen aan een registratiesysteem. Op verzoek van MEZZO hebben we kennis gemaakt, om zo ons beiden te oriënteren op de mogelijkheden van de totaaloplossing van Novire voor de leden van MEZZO. Deze maand verdiepen we de kennismaking.

Uitbreiding van totaaloplossing

Novire heeft inmiddels besloten haar totaaloplossing uit te breiden met de complete functionaliteit om ook de matching, coaching, registratie, aansturing en kwaliteitsbewaking van de zorg voor mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers te faciliteren.

Stevige, solide maar ook flexibele tools

Net als het gehele zorgwerkveld is ook de ondersteuning van mantelzorgers aan veel veranderingen onderhevig. Het is dus van belang om een stevig en solide, maar ook over een uiterst flexibel ICT-systeem te kunnen beschikken. Een systeem dat zó flexibel is, dat het alle huidige en nog komende veranderingen goed aan kan. Dat zorgt voor een gedegen registratie, maar ook kwaliteitsbewaking en –sturing in zich heeft.

Proof-of-concept

De software van Novire is hier uitermate voor geschikt gebleken in de afgelopen tijd. We ontwikkelen nu een proof-of-concept dat alle huidige functies van MEZZO-registratie in zich heeft, maar ook aan alle verdere wensen tegemoet komt. Bureau HHM heeft deze inventarisatie uitgevoerd. Op basis van het rapport van HHM zijn alle verbeterpunten en wensen duidelijk.

Toekomstbestendige oplossing

Heel veel van deze wensen zitten momenteel al in de software van Novire. Het andere deel ontwikkelt Novire in de komende tijd erbij om zo voor de leden een toekomstigbestendige oplossing te faciliteren dat zicht geeft op de mantelzorger, de zorgvrager en de vrijwilliger, grip op de organisatie en daarmee ruimte om te ondernemen. Juist ook in deze tijd.