In de afgelopen maanden hebben we intensief gewerkt aan één van de grotere projecten binnen Novire: de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie naar de Qsuite. Deze migratie is nu gereed en kan worden uitgevoerd!

Lees hier meer over de migratie.

Niet voor één organisatie, maar voor rond de veertig organisaties wilden we niet alleen een database ontsluiten, maar ook de gegevens transformeren. We zetten de gegevens niet zomaar over; we kijken echt inhoudelijk mee zodat de gegevens opgeschoond en toekomstbestendig mee kunnen gaan in de nieuwe applicatie. Zodat er met een schone lei gestart kan worden.

Kantoor Novire

De weg banen

We zijn bij Novire al vanaf medio 2015 bezig met de voorbereidingen, maar wanneer je dan de echte data ontvangt van de eerste organisaties, dan kan je feitelijk pas écht aan de slag.

Door de samenwerking met de Manteling Walcheren en het Steunpunt Mantelzorg Zuid hebben we echt de slag kunnen maken voor de eerste migraties. Via hen hebben we voor het eerst de inhoud van hun databases in MezzoRegistratie ontvangen. Uiteraard hadden we al voorwerk gedaan, maar na ontvangst van die data konden we pas echt ontdekken hoe de database van MezzoRegistratie in elkaar steekt.

Stap voor stap zijn in de afgelopen periode meer en meer gegevens van MezzoRegistratie in de Qsuite komen te staan. Een ingewikkelde operatie, want we zetten niet alleen ‘gewoon over’; we maken er ook een flinke kwaliteitsslag bij. Bovendien is de Qsuite weer van een nieuwe generatie IT-oplossingen en dat vraagt soms ook wel om creatieve oplossingen.

Alle gegevens zijn over

Na een aantal mijlpalen in de migratie is het nu echt zover: alle gegevens zijn ‘over’.

Bij de eerste twee organisaties kan er nu gestart worden met de laatste tests over de gemigreerde data en kunnen zij gaan aangeven wanneer ze echt MezzoRegistratie los laten en met de Qsuite gaan starten.

Uiteraard is een dergelijke verandering wel even wennen: de Qsuite is immers een nieuwe applicatie met een andere ‘look-and-feel’ en belangrijker: een andere filosofie.

Totaaloplossing

Daar waar MezzoRegistratie als een registratiesysteem is ontwikkeld, is de Qsuite een totaaloplossing: een registratiesysteem, maar veel meer een procesondersteunend systeem én een kwaliteitssysteem in één.

Het is het systeem dat de ontwikkelingen in de toekomst maximaal ondersteunt. Het kan de steeds veranderende vragen vanuit gemeenten prima aan: klaar voor de toekomst, zowel op inhoud als in de techniek!

De leeromgeving van de Qsuite helpt om deze nieuwe filosofie en nieuwe techniek eigen te maken.

Naadloze overgang

Wanneer een organisatie echt overgaat, vraagt zij Xsarus, de leverancier van MezzoRegistratie, om de actuele gegevens uit de database nog eenmaal vrij te geven. Op het moment dat dat gebeurt, verwerken wij de data in die nacht, zodat de organisatie de dag erna met de actuele data verder kan werken in de Qsuite. Zo is een zeer soepele overgang gegarandeerd.

Een volledig gestandaardiseerde methode

Zoals gezegd, voor deze eerste twee organisaties is dat het meest ingewikkeld. Voor alle volgende organisaties niet meer. We hebben het transformatiescript nu zó ontwikkeld dat nieuwe databases van nieuwe organisaties gemakkelijk over gezet kunnen worden. Daar kunnen we het gebaande pad bewandelen.

Natuurlijk zijn er individuele inrichtingsvraagstukken, maar de techniek kent dan geen geheimen meer. Dat vergroot de snelheid en de slagkracht enorm. Want laat juist een creatieve maatwerkinrichting per organisatie nu juist onze expertise zijn! Daar krijgen we bij Novire energie van.

Inmiddels zijn de eerste 15 organisaties na deze eerste twee – ook gestart. We hanteren daar een prachtig gestandaardiseerd inrichtingsprogramma voor. Zo kunnen we iedereen in de komende maanden bedienen die om wil gaan vanuit MezzoRegistratie of van eigen systemen graag de overstap wil maken. Wij kijken ernaar uit!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.