Er is al een heel aantal maanden veel over te doen geweest; het nieuwe kwaliteitskader Verpleegzorg. Nadat vorig jaar de geluiden weer losbarstten over de kwaliteit van de zorg, de service en het wonen in de verpleeghuizen, maar nadat ook het overleg tussen de branche, de IGZ en de andere betrokkenen strandde, kreeg het Zorginstituut Nederland op basis van haar wettelijke doorzettingsmacht de opdracht het kader te formuleren. Morgen morgen het definitief gemaakt, maar was het concept natuurlijk al langer bekend.

Een nieuw kader en ons Improvement Model

Kwaliteit in de zorg heeft altijd onze interesse. Kwaliteitskaders bieden grote meerwaarde, wanneer je de kwaliteitsstandaarden steeds weer vanuit de klant opbouwt. Dat is immers onze visie vanuit Novire die we hebben omgezet in ons Improvement Model.

Het Improvement Model is een denkmodel en landelijk geaccrediteerd certificatieschema. Het is dus ook een kwaliteitskader. Maar dan een overkoepelend kader dat alle andere normen omvat én daarbij dan vooral richting en samenhang aanbrengt vanuit het perspectief van de klant en de maatschappelijke opdracht.

Juist dan is het interessant om te zien of de nieuwe normen van dit kader ook weer passen binnen het Improvement Model.

Concept Kwaliteitskader Verpleegzorg

Reflectie met mooie uitkomst

We hebben daarom deze week meteen een reflectie op dit nieuwe kwaliteitskader ontwikkeld en met een prachtige uitkomst. Binnen de tooling Qsuite kan het voldoen aan de norm prachtig worden opgenomen én de norm van het Kwaliteitskader ligt helemaal in de lijn van het Improvement Model.

Het zorgbeleidsplan in het Kwaliteitskader komt naadloos overeen met het in het Improvement Model opgenomen productportfolio bijvoorbeeld. Het gaat er in beide instrumenten namelijk om: wie is je klant en wat is de meerwaarde die je biedt? En hoe ziet dan het concreet aan te bieden product er uit? Welke kwaliteitseisen stel je daar aan? En hoe toets je vervolgens jezelf of je die normering ook in de praktijk daadwerkelijk behaalt?

Met een aantal organisaties staan we voor de prachtige taak om in de komende weken en maanden de normen van dit kader prachtig in de Qsuite op te nemen zodat er geruisloos – via de standaard verbetercyclus – conform de normen gewerkt gaat worden. Met de reflectie deze week hebben we daar al een mooie eerste stap in gezet!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.