Afgelopen dinsdag hebben we in het kader van de inrichting van de Qsuite en de migratie van de gegevens uit MezzoRegistratie weer een nieuwe bijeenkomst bij Sigma uit Nijkerk mogen bijwonen. Na de eerste bijeenkomst met alleen het kernteam schoven nu ook andere collega’s aan. Met elkaar hebben we opnieuw het ontwerp bekeken. Onder het mom van ‘met elkaar weten we meer dan alleen’ ontstond er weer mooie nieuwe input.

Sigma

Sigma

Sigma biedt ondersteuning aan vrijwilligers, mantelzorgers en senioren. Ze bemiddelen tussen hulpvragers en vrijwilligers, maar bieden ook formulierenhulp.

Tevens is Sigma een expertisecentrum voor andere organisaties en zorgprofessionals op het gebied van informele zorg. Zoals gezegd heeft Sigma haar werkgebied in Nijkerk en omgeving.

Vervanging van MezzoRegistratie

Ook Sigma is lid van Mezzo en zij gebruiken momenteel MezzoRegistratie als registratiesysteem. Mezzo heeft als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning) Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik, maar heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen.

Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl.

Specifieke keuzes Bij het gebruik van MezzoRegistratie heeft Sigma hele specifieke keuzes gemaakt. Dat geeft weer een mooie uitdaging!

Hoe zullen we deze keuzes uit het verleden goed vertalen naar de mogelijkheden in de Qsuite? En hoe zorgen we ervoor dat de migratie dan nog goed verloopt? We hebben immers één migratiescript ontwikkeld waar wel veel flexibiliteit in zit, maar hoe ver reikt deze flexibiliteit?

Het is een mooi proces om dit zo goed mogelijk vorm te geven. In één sessie van 2 uur waren we hier nog niet uit, dus de vervolgafspraak wordt weer gepland. In de tussentijd hebben we veel nieuwe input voor het ontwerp en kunnen we weer een mooie vervolgstap maken!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.