We hebben weer een aantal nieuwe functies aan de Qsuite toegevoegd. In deze update de nieuwe mogelijkheden van de Qsuite op een rij!

Zelf een categorienaam bij tijdregistratie meegeven

Het was al mogelijk om bij een rapportage of contactverslag tijd te boeken in de Qsuite. Bij deze tijdsregistratie was het ook al mogelijk om een categorie mee te geven. Dit waren tot nu toe ‘vaste’ categorieën, te weten ‘telefonisch’, ‘mail’ en ‘persoonlijk’.

Categorienaam

Vanaf nu hebben we de mogelijkheid om de eigen categorieën toe te voegen, zodat deze kenmerken ook met de urenregistraties kunnen worden vastgelegd en uiteraard ook geëxporteerd.

Onder de functie Beheer kunnen de onderdelen nu onder het menu-item ’Contacttypen’ zelf worden toegevoegd. Wijzig je een naam, dan blijven alle reeds gekoppelde urenregistraties wel (be)staan. Je kunt dus niet met terugwerkende kracht de categorieën wijzigen, maar uiteraard naar de toekomst toe wel namen aanpassen of nieuwe categorieën toevoegen.

Contacttypes

Update van de activiteitenplanning

In de afgelopen release heeft er ook een update van de activiteitenplanning plaatsgevonden. Het aanpassen van reeksen is stabieler gemaakt. Het aanpassen van een reeks is best een complexe exercitie technisch in de software. Op basis van de bevindingen in de afgelopen periode hebben we de software flinke verbeterd.

Activiteitenplanning

Vertaalmodule verder doorgevoerd

Ook hebben we in de afgelopen update de vertaalmodule verder verbeterd. Vooral op de bovengetoonde activiteitenpagina zijn nu in alle onderdelen de namen ‘klant’ en ‘medewerker’ consequent vertaald. Is de naam ‘klant’ vertaald naar ‘hulpvrager/mantelzorger’? Dan staat hier nu ook goed vertaald.

Activiteiten omzetten naar de prestaties

Via deze zelfde activiteitenplanning kunnen activiteiten, zoals training, groepsbegeleiding en cursussen worden gepland en kunnen deelnemers worden gekoppeld. In sommige gevallen is het voldoende om van al deze activiteiten en deelnemers per activiteit managementinformatie te genereren: hoeveel deelnemers hebben we per cursus gehad? Hoeveel bijeenkomsten zijn er in een periode geweest?

In andere gevallen moeten de geleverde activiteiten per deelnemer omgezet worden naar een te declareren productieregel. Van iedere deelname moet een factuur gemaakt kunnen worden.

Wanneer je facturen wilt maken van geleverde activiteiten, dan is er nog een stap nodig. We moeten namelijk de activiteit koppelen aan de prestatie die hoort bij de beschikking van de deelnemer. Vanaf nu is dat door een organisatie-instelling mogelijk. Alle geleverde activiteiten kunnen middels een vinkje worden omgezet naar declaratieregels. In de volgende stap in de komende weken kunnen ook de factureren worden gegenereerd en kan de productie middels de samenwerking met De Heer Software in het landelijke berichtenverkeer worden gedeclareerd. Meer daarover volgt binnenkort.

Activiteiten inschrijven vanuit het dossier van de klant

Tot nu toe was het alleen mogelijk om deelnemers in te schrijven voor activiteiten vanuit de centrale activiteitenplanning. Maar het kan ook heel goed wenselijk zijn om juist de klant als uitgangspunt te nemen. Om de klant in te schrijven voor al geplande activiteiten.

Inschrijven activiteit

Is er namelijk een dossier van een klant (of een hulpvrager of mantelzorger) en heb je bijvoorbeeld een plan opgesteld voor deze klant, waar deelname aan een cursus of een groepsactiviteit deel van uit maakt, dan is de volgende stap om deze klant in te schrijven door deze activiteiten.

Inschrijven kan nu met één druk op de knop. Je kiest uit de lijst met alle geplande activiteiten en je schrijft de deelnemer in op de losse activiteiten of in de reeks aan activiteiten. In een handomdraai gedaan en mooi vanuit het perspectief van de klant geregeld!

Activiteiten

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid in het dossier van de klanten? Neem dan even contact met ons op en we voegen de nieuwe optie toe!

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.