Gisteren presenteerden we al een reeks nieuwe functionaliteiten. Vandaag komen daar nog meer nieuwe mogelijkheden bij. We zetten ze hierbij voor u op een rij.

Matchen van hulpvraag en hulpaanbod

In de Qsuite kunnen hulpvragers en vrijwilligers worden vastgelegd. Hulpvragers hebben – de naam zegt het al – hulpvragen. Vrijwilligers bieden hun hulp aan.

Voor het coördineren van de netwerken in de informele zorg moeten deze hulpvraag en het hulpaanbod aan elkaar verbonden kunnen worden. Ze moeten met elkaar ‘gematcht’ worden. Zo vinden twee personen elkaar die op dit moment in hun leven een handje hulp kunnen gebruiken én die een helpende hand kunnen bieden. In de Qsuite bestond de matchingsfunctionaliteit al wat langer, maar deze is nu geoptimaliseerd.

Inmiddels hebben we de eerste migraties vanuit MezzoRegistratie achter de rug en zien we dat het om grote volumes aan hulpvragen en hulpaanbod gaat. De matchingsfunctionaliteit moest, om deze volumes goed te kunnen verwerken, geoptimaliseerd worden.

Op de matchingspagina kunnen nu uit de set aan hulpvragen en set aan hulpaanbod de juiste selecties gemaakt worden. Alle benodigde informatie is met 1 druk op de knop inzichtelijk. Tenslotte is er maar één simpele schuifbeweging nodig om een hulpvraag met een hulpaanbod te verbinden. De match is gemaakt!

De mantelzorger als een sociale relatie

Aan een dossier van een klant kunnen we sociale relaties toevoegen. Zo maken we netwerken inzichtelijk. We hebben veel verschillende soorten relaties. Vanaf vandaag kunnen we daar ook een categorie ‘mantelzorger’ aan toevoegen.

Wanneer deze mantelzorger zelf ook ondersteuning ontvangt en dus een eigen dossier heeft, dan wordt dat in het overzicht van de sociale relaties ook zichtbaar. Kortom, altijd snel inzicht in wie wie is!

Een eerst verantwoordelijke in bulk kunnen toewijzen

In de Qsuite is altijd één persoon eerst verantwoordelijk voor een dossier. Dat is heel bewust: er kan geen misverstand over bestaan wie deze verantwoordelijkheid draagt.

Natuurlijk kunnen er meerdere mensen bij een dossier betrokken zijn, maar één persoon is aanspreekbaar op de voortgang van het geheel. Deze ‘eerst verantwoordelijke’ is een medewerker die aan een dossier wordt toegevoegd. Deze eerst verantwoordelijke kennen we in de Qsuite al vanaf het begin. Je stelt deze persoon in per dossier.

Wanneer er echter grote hoeveelheden dossiers te beheren zijn, dan is het wenselijk om ook in één keer een grote groep dossiers van eerst verantwoordelijke te kunnen veranderen. Wanneer taken verschuiven in een organisatie, of een collega vertrekt, kan het immers zomaar mogelijk zijn dat in één keer een grote groep dossiers van eerst verantwoordelijke wisselt.

Vanaf nu is het mogelijk om die aanpassing ‘in bulk’ uit te voeren.

Door eerst de groep te filteren en te selecteren, kan vanaf nu met één druk op de knop van eigenaar gewisseld worden.

Nieuwe lessen in de leeromgeving

Bij alle nieuwe functionaliteiten horen uiteraard ook weer nieuwe – of aangepaste – lessen in de leeromgeving. Ook de leeromgeving is – en wordt nog – aangepast. Volgende week informeren we ook alle andere organisaties over de nieuwe mogelijkheden. Zo zijn we weer een belangrijke stap verder in het proces!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.