Opnieuw is er een les gereed van de opleiding Wijkgericht werken die op dit moment aan het Hoornbeeck College wordt gedoceerd. Nadat we in de afgelopen weken naar de Burger, de Maatschappij en de Wijk (het netwerk) hebben gekeken, zijn we nu alweer beland bij de Zorgorganisatie. Hierna volgt nog de Professional. Dat zal het laatste onderdeel zijn, waarna de eindopdracht en de persoonlijke certificering zal volgen.

Van eerste kennismaking tot start in september

Het is zo enorm snel gegaan: het Hoornbeeck College en Novire ontmoetten elkaar in het voorjaar en hebben samen de handschoen opgepakt om een complete opleiding nieuwe stijl neer te zetten: wijkgericht werken. We startten in het voorjaar met de eerste oriënterende trainingen voor docenten. We hebben daarin uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen die in het werkveld gaande zijn en de impact die die veranderingen hebben op alle betrokkenen, maar vooral ook de studenten en daarmee de docenten zelf. Welke kennis en vaardigheden hebben de studenten nodig en welke kennis en vaardigheden hebben daarom de docenten nodig? We hebben er veelvuldig in verschillende groepen over nagedacht.

Het resulteerde in een opleidingsbrochure en de ontwikkeling van de opleiding afgelopen zomer. Uiteraard is een dergelijke opleiding niet zomaar te ontwikkelen. Het is een proces waarin het hele verhaal samenkomt. Het hele verhaal van klantgericht en mensgericht denken en werken. Novire heeft er de afgelopen 15 jaar aan besteed om het principe van ‘organisatiegericht naar mensgericht’ om te zetten in een valide denkmodel. Daarbij hebben we eerst de technische kaders opgezocht, zodat het model op de validiteit beproefd kon worden. Zie daarvoor ook de blog: 10 jaar geleden een vooruitziende blik, daar plukt u nu de vruchten van.

Nu is de tijd aangebroken om het inhoudelijke verhaal te vertellen. We doen dat in een boek in de nieuwe vorm. In de vorm van leren en meedoen. We doen dat in de Improvement Academy.

In augustus is de opleiding gestart voor de trainers van Novire en daarna voor een groep van 14 docenten en maar liefst 115 studenten, verspreid over het hele land. Van Goes tot Kampen.

Wijkgericht Werken

Verschillende cursussen binnen de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende cursussen. Het thema van de opleiding is wijkgericht werken. Dit ‘wijkgericht werken’ staat voor de volledige verandering die in de zorg gaande is op dit moment. Het staat voor de omslag van systeemgericht naar klantgericht. Beter nog: van systeemgericht naar mensgericht. Om te beleven wat wijkgericht werken – mensgericht werken – is, stappen we in de schoenen van de ‘spelers in het veld’ van de gezondheidszorg. Na een introductie verplaatsen we ons eerst in de Burger, dan in de Maatschappij, in de Wijk, de Zorgorganisatie en tenslotte de Professional.

Wijkgericht werken schema

We sluiten af met een eindopdracht. De studenten kunnen zelfstandig aan de slag gaan in de leeromgeving, waarin alle stof op een laagdrempelige en toegankelijke manier wordt aangeboden. De aangereikte kennis vertalen we in toegepaste vaardigheden door de werkomgeving.

De omgevingen

De Zorgorganisatie

We zijn nu aanbeland bij het onderdeel van de Zorgorganisatie. Hier komen alle lijntjes bij elkaar. Vanaf het begin in de opleiding hebben we met elkaar gesproken over hoe de zorg en welzijn momenteel zich in een verandering bevindt. Hoe de hele samenleving bezig is om nieuwe wegen te vinden. Hoe we met elkaar bezig zijn om de omslag te maken van systeemgericht naar mensgericht. Maar ook hoe moeilijk dat is. Dat is voor onszelf, alleen, al moeilijk. Laat staan in een organisatie. In een organisatie werken namelijk meer mensen met elkaar samen en die moeten allemaal ook nog eens dezelfde kant op. Hoe kan je je als Zorgprofessional in een organisatie opstellen, wanneer jij klantgericht wilt werken en de organisatie wellicht nog organisatiegericht is?

Om dat goed te kunnen bepalen, moeten we eerst weten wat organisaties eigenlijk zijn.

Toelichting Improvement Academy | (Zorg)organisaties: we werken samen from Evelien Verkade

Daarna kijken we naar organisaties in de zorg en waar zij allemaal mee te maken hebben. De eisen die aan zorgorganisatie worden gesteld zijn geen sinecure. Veel organisaties hebben managementsystemen om hun processen goed te laten lopen. Maar wat zijn managementsystemen eigenlijk? En hoe werkt dat in de praktijk. Meer daarover lees je hier:

Improvement Academy | Waar moeten zorgorganisaties aan voldoen? from Evelien Verkade

Daarna kunnen we kijken naar hoe een organisatie klantgericht ingericht is. Als een organisatie een managementsysteem heeft, komt het dan vanzelf goed in een organisatie?

Aan welke voorwaarden moet een organisatie – en een managementsysteem – dan voldoen om echt klantgericht te kunnen zijn? Maar vooral; wat kan jij als professional doen om klantgericht te werken in een organisatie? Je krijgt een concreet stappenplan aangereikt.

Toelichting Improvement Academy | Klantgerichte organisaties in de zorg from Evelien Verkade

En tenslotte: hoe weet een organisatie dat zij op de juiste koers is? En hoe kan zij ‘on track’ blijven en zichzelf steeds meer verbeteren?

Toelichting Improvement Academy | Een klantgerichte vaste koers voor organisaties in de zorg from Evelien Verkade

Nu we de context van een Zorgorganisatie weten, gaan we de laatste stap in de opleiding zetten. We gaan namelijk kijken naar hoe je dan als Zorgprofessional jouw taken zó kunt uitvoeren, zodat jij een klantgerichte bijdrage levert. Allereerst voor jouw klant, maar ook voor de organisatie. Met elkaar moeten we het immers doen!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!