Nadat als eerste organisatie stichting Allcura het certificaat Improvement Model behaalde met een score van maar liefst 78%, ondersteunt Allcura nu een aantal andere organisaties bij het behalen van het eigen certificaat.

Allcura behaalde in mei 2014 als eerste organisatie in Nederland haar certificaat volgens dit gloednieuwe kwaliteitsmodel.

Allcura ontvangt certificaat

Het Improvement Model is het kwaliteitsmodel dat niet alleen toetst of de organisatie over een verbetercyclus beschikt, maar het toetst of de organisatie echt de klant als uitgangspunt neemt.

Klant als vertrekpunt

Het Improvement Model toetst vervolgens of de maatschappelijk meerwaarde van de organisatie (Missie) aansluit op de klantvraag en of de organisatie een Product biedt dat aansluit op deze missie en op de vraag van de klant. Dat kan een publiek gefinancierd zorgproduct zijn, maar ook particuliere service. Vervolgens toetst het model of het product wordt geboden door de juiste en voldoende medewerkers, of de businesscase klopt en tenslotte ook of er een verbetercyclus is in de organisatie.

Alles dus in de volgende van de klant:

Volgorde

Een certificaat krijg je niet zomaar. Er moet aantoonbaar in alle klant- en medewerkersdossiers zichtbaar zijn dat dit op orde is. Alles scores op alle indicatoren bij elkaar leiden tot een uitkomst. Is deze hoger dan 50% op alle 7 onderdelen? Dan volgt er een certificering.

De andere certificering

Vanwege de accreditatie heeft het Improvement Model dezelfde statuur als een ISO-keurmerk of een HKZ- of Prezo-certificering. Met dat verschil dat het in het Improvement Model echt over de uitkomsten gaat en niet alleen over het feit of je goed kunt verbeteren.

Zeker in deze tijd is nodig extra waarde toe te voegen. Want wat zegt een ISO-certificaat wanneer we morgen door de IGZ een maatregel opgelegd krijgen? Of wanneer de bedrijfsvoering onder druk staat? Wanneer we een certificaat krijgen, dan moet dat certificaat ook iets zeggen over de volle breedte van de kwaliteit. We schreven er in 2015 al over.

Innovatie

Echte innovatie is het moeilijkste wat er is. Ook op dit terrein. Je hebt daarom echt een lange adem nodig. Het moet echt kloppen. In de theorie, maar dan ook nog eens in de praktijk. We zijn daarom ook al jaren bezig met de ontwikkeling van dit model.

En niet alleen het model overigens. Ook met alles wat erbij hoort. De software, de tests, de opleidingen, de materialen. Het is een zeer zorgvuldig proces geweest. We zijn blij met een stichting Allcura of een stichting Distinto die als eerste organisaties het aangedurfd hebben om met een nieuw model in zee te gaan. Ook voor hen is deze innovatie het moeilijkste wat er is namelijk. Door hun deelname kon het Improvement Model de volledige praktijktoets doorlopen en de accreditatie behalen.

Nu is het tijd voor de verdere uitrol

Inmiddels hebben meer organisaties aangegeven voor dit vernieuwende model te willen gaan. In samenwerking met de Lelie zorggroep gaan Huis de Merwede, Huize Spoorzicht en Thuis in Zorg al in de komende weken op voor certificering. In samenwerking met Allcura treffen deze organisaties op dit moment de voorbereidingen.

Lelie zorggroep verzorgt voor deze organisaties de interne auditoren die de proefaudits gaan uitvoeren. Omdat de Lelie zorggroep deze organisaties in de afgelopen jaren al heeft begeleid en getoetst volgens de uitgangspunten van het Improvement Model (namelijk door de Improvement Scan van de Lelie zorggroep, wat een toepassing van het Improvement Model is) kunnen we nu een paar flinke slagen slaan.

We houden u op de hoogte van de stappen die gezet worden in dit traject!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.