Aan onze totaaloplossing Qsuite zijn nieuwe rapportagemogelijkheden toegevoegd. Een nieuwe stap in ‘business intelligence nieuwe stijl’.

Alle gegevens ontsluiten

Met behulp van de Business Intelligence kunnen alle gegevens worden ontsloten die in de Qsuite worden geregistreerd.

We ontsluiten de gegevens niet zomaar. Het ontsluiten van gegevens voor de gebruikers van de software is in de praktijk vaak al lastig. Softwarepakketten leveren vaak beperkte standaardrapportages. Men ontsluit verder door databases beschikbaar te stellen, zodat organisaties zelf aan de slag kunnen gaan met het ontsluiten van gegevens. Dit is begrijpelijk want de informatiebehoefte is groot, maar ook erg moeilijk definieerbaar. Men heeft een continue behoefte naar andere rapporten en hoe kan je daar aan blijven voldoen?

In heel veel gevallen, zo zien we om ons heen, lukt het niet de gegevens adequaat te ontsluiten en blijft de software daardoor helaas ‘een black box’. Niet in de laatste plaats ontstaat dat door het fundamenteel niet begrijpen van elkaar: de organisatie die niet goed de vraag weet te stellen en de leverancier die de vraag niet kan interpreteren. We spreken elkaars taal niet.

En juist in deze tijd is het zo nodig om software te maken die zich aanpast aan de unieke én veranderende omstandigheden in de markt (steeds meer lokaal) en aan de unieke én veranderende wensen van de klant. Novire levert deze flexibele software, maar wil ook alle data kunnen ontsluiten. Nét zo flexibel als de software zelf is. Dat is een uitdaging en de oplossing daarvoor noemen wij ‘Business Intelligence nieuwe stijl’.

Nog meer mogelijkheden

In onze laatste update hebben we nog meer mogelijkheden toegevoegd aan deze Business Intelligence nieuwe stijl. Al veel gegevens konden op deze wijze ontsloten worden, zoals zelfstandigheidsmetingen, risicoscreenings, plannen, tijdsregistraties, activiteitenplanningen etcetera. Vanaf nu is het mogelijk om veel meer gegevens op deze wijze te ontsluiten. Ook gegevens die eenmalig worden ingevoerd (en die dus geen herhaalmeting zijn) kunnen vanaf heden ontsloten worden.

rapportage-suite

Wanneer u als bestaande gebruiker van onze oplossing meer data wilt ontsluiten, neemt u dan gerust contact op met onze servicedesk.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!