Een nieuwe release van het Improvement Model is in aantocht. Het Improvement Model is het nieuwste door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde kwaliteitskeurmerk voor de zorg. Het is een vernieuwend model, omdat het als eerste diep in de zorgprocessen en de processen in de bedrijfsvoering duikt en uitkomsten genereert in een concrete score en kleur.

Vernieuwend

Het Improvement Model is een sterk vernieuwend model, dat een volledig nieuw licht werpt op kwaliteit en kwaliteitstoetsing.

Het vernieuwende is dat de resultaten rechtstreeks uit de klantprocessen zelf komen. De resultaten van de individuele klant- en medewerkersdossiers leiden tot een score. De kleuren en scores hebben al een verbetertrigger in zichzelf opgeslagen liggen.

Een score nodigt uit tot een betere score de volgende keer. Zo ontstaat er een verbetercyclus die veel omvangrijker en dieper is dan wat je met een ISO certificering kan bereiken. Van systeemcertificering, zoals ISO, maken we nu de stap naar productcertificering, waarbij je écht iets zegt over de uitkomsten van het product. De indicatoren geven een organisatie duidelijk de verbeterrichting aan.

Indicatoren

De basis: de klantopdracht en de maatschappelijke opdracht

De scores van al deze indicatoren – die binnen thema’s geclusterd zijn – leiden vervolgens tot een score op een van de 7 hoofdstukken.

Klant voorop

Ook vernieuwend aan het model: het begint bij de Klant en de Missie. Dat wil zeggen dat de klantopdracht en de maatschappelijke opdracht leidend zijn. Alle andere hoofdstukken voegen zich daarnaar. Dit model helpt dus om van organisatiegestuurd naar klantgestuurd denken en werken te gaan.

Ontwikkelingen van buitenaf

Iedere dag houdt Novire de ontwikkelingen bij. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, trends en signalen registeren we dagelijks. Ervaringen vanuit het werkveld, van organisaties, auditoren en professionals verzamelen we door ons instrumentarium. Op gezette tijden evalueren we al deze ontwikkelingen.

Een nieuwe release

De ontwikkelingen en de evaluaties leiden dan tot een nieuwe release. Op dit moment wordt een nieuwe release weer voorbereid, die we op 1 juli aanstaande hopen te publiceren.

Op 17 juni aanstaande mogen we de Raad voor Accreditatie opnieuw ontvangen. Zij kijken nadrukkelijk mee hoe de productcertificering in de zorg gestalte krijgt. Het is op deze wijze namelijk een volledig nieuw fenomeen.

Een productcertificering van de zorg is geen sinecure. We kijken er naar uit om dit thema samen met de Raad voor Accreditatie op de 17e weer beet te pakken en om daarna de nieuwe release uit te geven.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.