De nieuwe release van het Improvement Model is helemaal gereed.

Aangekondigd en nu gereed

In het voorjaar kondigden we de nieuwe release al aan. Het doorvoeren van de wijzigingen had wat voeten in de aarde, maar inmiddels zijn deze volledig afgerond en de nieuwe set aan materialen is beschikbaar.

Releasenotes

De releasenotes op de website van stichting BIM laten zien welke wijzigingen er in deze release zijn opgenomen.

Releasenotes BIM

In deze release is een aantal wijzigingen opgenomen:

  1. De reflectie van de Raad van Bestuur is uit de waardering van de eindscore verwijderd. De reflectie van de Raad van Bestuur maakt geen onderdeel meer uit van de uitkomsten van het Improvement Model. Bijlage 8 van de beoordelingsrichtlijn komt hiermee te vervallen. Vanaf heden worden bij nieuwe audits geen reflecties meer meegewogen.
  2. De VAR is vervangen door ‘een bewijs dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie’. Deze wijziging is alleen tekstueel.
  3. De AWBZ is vervangen door de WLZ, de Kwaliteitswet en de WKCZ door de Wgkkz.
  4. Medicatieveiligheid en meldingen van incidenten zijn verplaatst van de overige eisen naar thema 3 van de beoordelingsrichtlijn ’kwaliteit, veiligheid en risico-management’. Hierdoor levert een tekortkoming bij deze onderdelen een sterke afwaardering op het onderdeel kwaliteit en veiligheid, en daarmee een blokkade in de certificering, op.
  5. De opleiding voor auditoren is doorontwikkeld naar een digitale leeromgeving en bevat nog meer inhoud.
  6. Voor organisaties en betrokkenen is er een eigen opleiding in de digitale leeromgeving ontwikkeld.

Klaar voor de volgende audits deze zomer en najaar

Met deze release is het Improvement Model gereed voor de komende audits bij stichting Distinto en bij stichting Allcura. Deze organisaties zijn weer een jaar verder en worden nu weer opnieuw beoordeeld.

Een nieuw kwaliteitsmodel in de markt zetten is een kwestie van een lange adem; de tijd moet er rijp voor zijn. Het gaat immers bij het Improvement Model helemaal niet zozeer om een kwaliteitsmodel of keurmerk, maar veel meer om een mindsetverandering, waarbij er een paradigmashift plaatsvindt: van organisatiegericht naar mensgericht. Dat is zo’n fundamentele move, daar is houvast voor nodig.

Het Improvement Model biedt deze houvast, maar laat ook het huidige systeem in alle facetten zien. Daar moet je aan toe zijn als organisatie. Daarvoor moet eerst aan de mindset gewerkt worden. Door opleiden, vertellen, uitleggen en samenwerken. De certificeerbare uitkomsten volgen dan vanzelf.

In samenwerking met Lelie zorggroep zullen in 2017 opnieuw organisaties opgaan voor het Improvement Model. We gaan vanaf september al met elkaar aan de slag om kennis te delen en toe te werken naar certificering. Novire blijft haar werk voortzetten om kwaliteit op basis van uitkomsten zichtbaar te maken op een geheel vernieuwende wijze. En we houden u daarvan uiteraard op de hoogte!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.