Er is dit weekeinde een update uitgevoerd van de Qsuite. Het is de eerste update in een reeks van een aantal updates. We werken er hard aan om alle ontwikkelde nieuwe functies zorgvuldig op de live omgeving te plaatsen, zodat al onze klanten wel de beschikking krijgen over deze nieuwe functionaliteiten, maar hiervan geen hinder ondervinden bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Op veler verzoek hebben we in de afgelopen weken en maanden veel nieuwe programmatuur ontwikkeld. We kunnen helaas niet alles in één keer beschikbaar stellen. Dat gaat in stappen.

Sinds dit weekeinde is het mogelijk om:

1. Als beheerder voorkeuren en beperkingen aan te maken.

Deze kunt u vervolgens aan uw klant- en medewerkersdossiers kunt koppelen. Onder Beheer > Instellingen kunt u kiezen voor het onderdeel ‘voorkeuren en beperkingen’. Wanneer u uw gegevens vanuit MezzoRegistratie heeft gemigreerd gekregen, of dit staat nog te gebeuren, dan zullen wij deze tabel voor u vullen. Dit onderdeel zal dan nog gemigreerd worden.

Bij de voorkeuren en beperkingen kunt u allerlei keuzemogelijkheden ingeven, die u vervolgens in de dossiers van de hulpvragers en vrijwilligers weer kunt selecteren.

Voorkeuren en beperkingen

In de dossiers van de hulpvragers en de vrijwilligers kunt u dan linksbovenin onder de naam de voorkeuren en beperkingen aanklikken:

Voorkeuren en beperkingen

Voorkeuren en beperkingen

Na een van de volgende updates zal u deze voorkeuren en beperkingen ook kunnen gaan gebruiken op de matchingspagina, zodat u nog gerichter kunt zoeken naar de juiste combinatie tussen hulpvrager en vrijwilliger. In het MezzoRegistratie-migratietraject zullen wij de gegevens voor u vullen en de data uit de migratie voor u overzetten naar de Qsuite.

2. Takenlijst

Er is aan de klantdossiers een takenlijst toegevoegd. U ziet linksbovenin uw dossier een knop ‘Takenlijst’. U kunt hier losse – af te wikkelen – taken wegzetten. Deze verschijnen ook allemaal op de takenlijst per locatie. Is de taak nog niet afgewikkeld dan wordt deze rood en is er minimaal één niet afgewikkelde taak, dan blijft de knop rood. Zijn alle taken afgewikkeld, dan wordt de knop groen. Zijn er in het geheel geen taken aangemaakt, dan blijft de knop grijs.

Takenlijst

Deze taken hebben geen einddatum; het is een to do lijstje voor de korte termijn. Aanmaken, aan het einde van de dag de totaallijst van het hele team checken en weer afvinken.

Takenlijst

Wil je gebruik maken van het overstijgende overzicht op organisatieniveau van alle taken die zijn aangemaakt in de dossiers? Laat het ons dan even weten. Dan stellen we dat voor uw applicatie in.

In een van de komende releases zit nog meer functionaliteit op dit gebied; dan kunt u naar aanleiding van de rapportages of het contactverslag ook een opvolgactie aan maken. Deze opvolgactie kan specifiek aan een collega worden toegewezen en er kan een einddatum aan gekoppeld worden. Ook deze acties worden weer centraal verzameld en er kan centraal het overzicht over gehouden worden. Die functionaliteit is dan meer geschikt om acties op de wat langere termijn weg te plannen en daar het overzicht over te houden.

3. Postcode api

Vanaf heden is ook de koppeling met de landelijke postcode-tabellen (via de zogenaamde postcode-api) beschikbaar. Dat scheelt veel werk en zorgt voor veel betrouwbaarder data in de Qsuite, want zodra de koppeling is aangezet, dan hoeft u alleen nog maar een postcode en een huisnummer in te voeren en worden de adressen automatisch gevuld.

Voor al uw nieuwe dossiers kunt u deze functie gaan gebruiken. We zullen deze functie voor u aanzetten in de komende dagen en u daar apart over informeren. Deze functie is dan op alle plaatsen beschikbaar.

4. Locaties

Het is vanaf nu mogelijk om locaties aan dossiers te koppelen. Wanneer het noodzakelijk is om te monitoren wanneer een klant of een dossier op welk moment waar is, kan deze functionaliteit worden gebruikt. Er kunnen standaard eigen locaties worden opgevoerd of er kunnen locaties aan de database worden toegevoegd.

Op het voorblad van het dossier is de laatste locatie (de huidige dus) zichtbaar, wanneer je deze functie gebruikt.

5. Voorbladen klantdossiers

Door al deze aanpassingen zijn de voorbladen van de klantdossiers aangepast. Zo zijn de locaties zichtbaar en is er nu de takenlijst.

Maar er zit meer aan te komen. Binnenkort zullen we bijvoorbeeld ook op het voorblad kunnen weergeven welke hulpvragen / hulpaanbod er is en welke inzetten er al zijn. Dan gaat veel snel inzicht geven mét de mogelijkheid om in één keer door te klikken naar gelinkte dossiers. Meer aanpassingen staan dus op de rol die de werking van de Qsuite nog verder vergemakkelijken.

6. Wijken en Wijkteams

Ook zijn de Wijken en de Wijkteams toegevoegd. Voor een of meerdere wijken kan nu ook een wijkteam worden aangemaakt. Vervolgens kunnen we daar binnenkort ook weer relaties en contactpersonen aan toegevoegd gaan worden. Wijkteams zijn in veel gemeenten dé spil rondom de WMO en de Jeugdwet. Van groot belang om inzage te hebben en te houden in wie er in het wijkteam zitten, maar ook om eventueel op een later moment de deelnemers in de wijkteams inzage te geven in de inzet van zorg of de uitgevoerde bemiddelingen bijvoorbeeld.

7. Toegang voor de klant tot eigen dossier in de mobiele app

Ook dat is toegevoegd. De mobiele app voor klanten, waarmee zij communiceren met hun begeleiders of zorgverleners gaat bijna ‘de lucht in’. Om een account op deze mobiele app te geven, is er een knopje toegevoegd aan het klantdossier onder de naam van de klant. Gebruik je de app niet, dan hoef je deze knop verder ook niet te gebruiken. Wil je op een later moment wel van de app gebruik gaan maken, neem dan contact met ons op.

8. Notificatiemodule

Een laatste toevoeging aan de Qsuite is onze ‘notificatiemodule’. We kunnen door de module heel gericht herinneringen instellen. We komen binnenkort er bij uw organisatie apart op terug hoe we deze voor u het beste kunnen gaan instellen. De technische basis daarvoor is in ieder geval nu al beschikbaar; per rol of klanttype kunnen we notificaties op maat instellen.

Notificatiemodule

Aangepaste leeromgeving

Binnenkort worden alle lessen in de leeromgeving aangepast met deze nieuwe functies. We stellen alle cursisten hier van op de hoogte.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.