Opnieuw hebben we een nieuwe release van de Qsuite kunnen uitbrengen. Het volgende deel van de medio december release is hiermee beschikbaar gekomen. Een aantal onderdelen volgt nog en daar houden we u uiteraard van op de hoogte, maar hierbij vast een toelichting op de nieuwe mogelijkheden die sinds dit weekeinde beschikbaar zijn gekomen.

Werkgebieden

Het is mogelijk om als beheerder ‘werkgebieden’ aan te maken. Deze werkgebieden zijn eigenlijk een soort tegenhangers van de entiteit ‘wijken’. Een wijk wordt automatisch aan het dossier van een persoon toegevoegd door het invullen van de postcode en de wijk vormt daarmee dan ook de ‘woonwijk’.

Qsuite werkgebieden

Dit kan dus de woonwijk zijn van de medewerker, vrijwilliger, klant, hulpvrager of mantelzorger. Handig om deze wijk te registreren zodat de organisatie ook per wijk kan rapporteren, wanneer de financier daarin geïnteresseerd is.

Nu hebben we hieraan ook het werkgebied toegevoegd. Dit werkgebied is dus niet de woonwijk, maar het gebied waarin de vrijwilliger, medewerker, klant of hulpvrager ingezet wordt. Of de gemeente waarin de ingezette diensten moeten worden toegerekend (als dit anders is dan de woongemeente of de woonwijk). Deze nieuwe entiteit in de database biedt nog meer mogelijkheden om op de juiste wijze te rapporteren én op de juiste wijze hulpvragers en vrijwilligers met elkaar te bemiddelen.

Het is nu mogelijk om de werkgebieden als beheerder aan te maken en daarna ook toe te voegen aan de dossiers. In één van de aankomende updates zullen we deze entiteit ‘werkgebied’ ook toevoegen aan alle filters en exports zodat dit werkgebied ook bijvoorbeeld goed bij de matchingspagina kan worden gebruikt.

Toewijzen van een leidinggevende aan een medewerkers- of vrijwilligersdossier in één keer (bulk-functie)

Het is vanaf nu ook mogelijk om in één keer een grote groep medewerkers te voorzien van een leidinggevende (of ook wel ‘coördinator’). Tot nu toe kon je dit alleen per medewerker wijzigen. Uiteraard is het veel handiger om het in één keer te kunnen doen wanneer er bijvoorbeeld een leidinggevende vertrekt of er een nieuwe verdeling wordt aangehouden.

Bulkfunctie toewijzen leidinggevende

In de medewerkerslijst kunnen de selecties worden toegevoegd en is nu de knop beschikbaar om in één keer een grote groep van leidinggevende te wijzigen.

Oplossing van het synchronisatieprobleem in de dossiers van de medewerkers en de vrijwilligers

Al een tijdje hadden we te maken met een bug in de uitwisseling van de gegevens in de dossiers van de medewerkers. Een dossier dat was aangemaakt onder Beheer bevatte alle persoonsgegevens, maar deze gegevens werden niet zichtbaar in het inhoudelijke dossier in het personaliaformulier en op het voorblad. Met deze update is dat probleem nu verholpen.

Op dit moment zijn we als team druk doende om alle omgevingen van al onze klanten even te doorlopen op afwijkingen en deze goed te zetten. Wanneer dat gedaan is, kunt u weer gewoon uw mailinglijst voor de medewerkers en vrijwilligers uitdraaien. Is dit op u van toepassing dan ontvangt u in de komende dagen een berichtje van ons wanneer uw omgeving gereed is.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.