De opleiding Wijkgericht werken is een opleiding die steeds is aangehaakt op alle ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en in de zorgmarkt in het algemeen. De opleiding geeft inzicht en kennis van deze ontwikkelingen, maar is altijd geplaatst in de context van het normale methodische proces van een professional.

Vaste releasecyclus

Novire kent een vaste releasecyclus. Binnen deze overstijgende releasecyclus is nu Wijkgericht werken 2.0. uitgebracht. De release was al aangekondigd, maar nu is zij dan ook daadwerkelijk gepubliceerd.

Volgens een standaard methode worden alle ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en in het werkveld geanalyseerd. Vervolgens worden daar de uitkomsten van het leer- en werkproces in de opleiding van de afgelopen docenten- en studentengroep bij geplaatst en daar wordt een analyse op los gelaten. Verbetervoorstellen komen naar voren en op basis daarvan zijn de leer- en de werkomgeving aangepast.

Nieuwe versie van de leer- en werkomgeving voor nieuwe groepen

De nieuwe release wordt steeds in de zomer ontwikkeld, zodat de nieuwe groepen studenten per september met de laatste informatie aan de slag kunnen gaan. Alle docenten en studenten die al een persoonlijke certificering hebben behaald hebben zowel de beschikking over de volledige opleiding inclusief de aanpassingen uit release 2.0., maar ze hebben ook een verkorte versie tot hun beschikking gekregen, waarin ze alleen de wijzigingen kunnen inzien.

Release gedocumenteerd

De release is volledig gedocumenteerd in het releaseformulier. De release is uiteraard ook in verkorte versie gepubliceerd. Deze verkorte versie vind je op de website van Stichting Beheer Improvement Model.

We wensen iedereen die gaat starten met wijkgericht werken in dit cursusjaar heel veel succes!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.