De opleiding Wijkgericht werken in samenwerking met het Hoornbeeck heeft een jaar gedraaid. Het is tijd voor de tweede release van de opleiding én van de bijbehorende leer- en werkomgeving.

Vaste releasecyclus

Novire kent een vaste releasecyclus. Volgens deze cyclus is al een tweede release van het Improvement Model uitgebracht. Nu volgt een tweede release van Wijkgericht werken.

Volgens een standaardmethode worden alle ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en in het werkveld geanalyseerd. Vervolgens worden daar de uitkomsten van het leer- en werkproces in de opleiding van de afgelopen docenten- en studentengroep bij geplaatst en daar wordt een analyse op losgelaten. Verbetervoorstellen komen naar voren en op basis daarvan worden de leer- en de werkomgeving aangepast.

Nieuwe versie van de leer- en werkomgeving voor nieuwe groepen

Zo ontstaat er een nieuwe versie van de leer- en werkomgeving, waar de nieuwe klassen vanaf begin september weer in gaan starten.

Leeromgeving en werkomgeving

Persoonlijke certificeringen behaald

Uit de eerste groep hebben er in de eerste ronde 10 docenten en 29 studenten hun persoonlijk certificaat behaald. Dat is een behoorlijke prestatie, want er is wel echt doorzettingsvermogen voor nodig om dit certificaat te halen. De lat ligt door de landelijke accreditatie vanuit het Improvement Model dan ook erg hoog.

In de zomerperiode is nog een flink aantal dossiers beoordeeld. Inmiddels hebben alle deelnemers een bewijs van deelname dan wel hun certificaat (t.b.v. de persoonlijke certificering) behaald.

Het is een prachtig resultaat uit deze eerste groep. Wetend dat het product nog zo in ontwikkeling was, dat voor iedereen het ‘wijkgericht werken’ helemaal nieuw is, dat de wijze van lesgeven via de online leeromgeving een compleet andere werkwijze met zich mee brengt.

Improvement Academy | Hoe werkt de persoonlijke certificering? from Evelien Verkade

De persoonlijke certificering vindt plaats onder de acceptatie van de Raad voor Accreditatie van het Improvement Model. De stichting Beheer Improvement Model (BIM) draagt zorgt voor het beheer van het certificatieschema. Stichting BIM geeft derhalve ook de persoonlijke certificeringen uit.

Heb je een certificering behaald, dan word je vermeld in het register.

Personen met bestaande certificeringen ontvangen update

Een certificering is een jaar geldig. Na iedere release van de opleiding ontvangen deze gecertificeerde personen een update. Om het certificaat te behouden, moet deze update ook weer doorlopen worden. Zo blijven we met elkaar aangesloten op de actualiteit en blijft het niveau van de opleiding hoog.

De publicatie van de nieuwe release zal binnen twee weken plaatsvinden.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.