Vandaag starten we een nieuwe samenwerking. Drie gedreven dames, allen werkzaam als mantelzorgmakelaar, hebben gezamenlijk een maatschap opgericht. Aan deze maatschap leveren we de Qsuite, zodat ze ieder hun eigen dienstverlening aan de eigen mantelzorgers kunnen vastleggen. Maar ook optimaal profijt hebben van hun samenwerking doordat gegevens uitwisselbaar zijn.

De mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Er is een aparte post-HBO opleiding voor dit beroep. Veel gemeenten en verzekeraars kennen een aparte vergoeding voor de inzet van mantelzorgmakelaars. Dit is echter in den lande niet overal gelijk. Er zijn sterke regionale verschillen. Een mantelzorgmakelaar heeft een dienstverlenende taak aan haar klanten: zij moet op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving, de weg weten, een goed luisterend oor kunnen bieden en ook nog eens niets over het hoofd zien. Er lopen veel trajecten bij veel verschillende mantelzorgers tegelijk en aanvragen voor financiering of toekenning van hulpmiddelen staan soms lang uit. Als makelaar mag je niets over het hoofd zien.

Kennispartners

Novire gelooft er in om kennispartner te zijn. En om vanuit een kennispartnership goede software te bieden die als een service wordt aangeboden: kennis als een service dus. Mezzo heeft als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning) Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Hierdoor is er een prachtige Qsuite-variant voor de informele zorg ontstaan, dat niet alleen voor de organisaties die MezzoRegistratie gebruiken een passende oplossing is, maar ook voor alle andere organisaties in de informele zorg. Maatschap Mantelzorg is er daar één van.

Ondersteuning in het werk van de mantelzorgmakelaar

De Qsuite is een hulpmiddel in het werk van de mantelzorgmakelaar. Niet alleen kunnen makelaars de eigen gegevens vastleggen, maar ook is het mogelijk om dossiers uit te wisselen. Voor een zo zelfstandig beroep is het niet vanzelfsprekend dat iemand anders de continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen op het moment dat je zelf even minder beschikbaar bent. Door de Qsuite wordt het mogelijk om dossiers overdraagbaar te maken, indien daar een aanleiding toe is.

nieuwe-samenwerking-maatschap-mantelzorg.jpg

We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking! Vandaag starten we met elkaar met de eerste sessie, waarna de inrichting vorm zal krijgen.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.