We zijn er trots op u twee nieuwe samenwerkingen te kunnen aankondigen. Nog dit jaar starten we met de inrichting van de Qsuite voor De Manteling uit Middelburg en stichting Zijn op Goeree-Overflakkee.

Van MezzoRegistratie naar de Qsuite

Beide organisaties zijn lid van Mezzo en gebruiken al geruime tijd MezzoRegistratie als registratiesysteem. Nu duidelijk is geworden dat MezzoRegistratie alleen nog in 2016 zal blijven functioneren is het voor alle lidorganisaties noodzakelijk te kijken naar vervanging. Mezzo is tot deze stap gekomen, omdat het registratiesysteem te veel aanpassingen behoefde om toekomstbestendig te zijn. Mezzo heeft in Novire een geschikte partner gevonden om deze vervanging te verzorgen. Novire is er dan ook buitengewoon trots op deze rol te mogen vervullen en zo met de afzonderlijke lidorganisaties te mogen samenwerken.

De eerste organisaties

Met veel organisaties is er al een lopend contact. We zijn in gesprek, geven demonstraties en geven zelf onze demo ter beschikking zodat organisaties zich kunnen oriënteren. Twee weken geleden zijn we ook al gestart met de eerste workshop bij stichting Steunpunt Mantelzorg Zuid te Maastricht. Voor die organisatie zijn we nu volop bezig met de inrichting en het bouwen van de koppeling met MezzoRegistratie om de migratie soepel te laten verlopen. Na dit steunpunt volgen nu dus deze beide organisaties in het zuid-westen van Nederland. Al in deze maand gaan we ook hier met elkaar operationeel aan de slag!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!