De Lelie zorggroep en Novire zijn al sinds 2007 vaste businesspartners van elkaar. Gedurende de samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels is de nieuwe ronde van scans volop bezig. Na de scans in het voorjaar, zijn nu de scans over de tweede helft van het jaar in volle gang.

De juiste verhouding

De Lelie zorggroep zet de Improvement Scan in om haar zorgpartners te ondersteunen en te toetsen. Door de Improvement Scan ontvangen de zorgpartners hele duidelijke richting. Inhoudelijke normen die vertellen waaraan de zorg moet voldoen en wat de zorgpartner moet regelen om verantwoorde zorg te bieden.

Hóe de zorgpartner dat dan doet? Dat is aan de zorgpartner zelf. Dat is ook het mooie aan deze manier van werken. De Lelie zorggroep kan haar verantwoordelijkheid als hoofdaannemer nemen, maar de zorgpartner houdt alle ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het zijn precies de juiste verhoudingen.

Toetsen en meten

De Improvement Scan van Novire is niet vrijblijvend. De scan levert uitkomsten op. Concrete percentages en kleuren. Met deze uitkomsten hebben we alle risico’s en mogelijkheden in beeld. Het gaat hierbij niet alleen om de zorg zelf, maar om alle aspecten van de organisatie. Het gaat om de juridische basis, het gaat om de bedrijfsvoering, het gaat om de kwaliteit en veiligheid én het gaat om de resultaten van de zorg. De resultaten voor de klanten en voor de samenleving: leveren we de beste zorg tegen de beste prijs. Met de stip van de ‘beste zorg tegen de beste prijs’ op de horizon, moeten we vandaag weten dat we aan alle richtlijnen voldoen.

Volgens een vast auditprogramma toetsen de auditoren van de Lelie zorggroep in samenwerking met Novire alle zorgpartners. De rapportages zijn input voor bestuurlijke overleggen waarin verbeteracties worden afgesproken. Afhankelijk van de scores worden er twee tot vier keer per jaar nieuwe onderzoeken afgenomen.

Met als doel verbetering

Met als doel dat we hierin verbeteringen gaan zien. Dat we van oranje naar groen doorgroeien. Dat de percentages opklimmen. Het is mooi om te zien dat de Improvement Scan op deze manier een ‘zelf-verbeterend-effect’ in zich heeft.

Zoals een bestuurder van een zorgpartner onlangs aangaf: ‘Met dit instrument heb ik verder niets meer nodig. Hiermee weet ik zeker dat ik niets over het hoofd zie en dan ik zelfstandig naar verbetering kan toewerken’.

Bevindingen

In de scans van dit voorjaar werd duidelijk zichtbaar dat de transitie in de zorg een duidelijk effect had op de score. Veel in de bedrijfsvoering was nog heel onzeker. Inmiddels tekent zich een beeld af dat de meeste zorgpartners inderdaad niet een gemakkelijke tijd hebben gehad, maar dat ze de rust in de bedrijfsvoering hebben kunnen bewaren.

Binnen alle veranderingen hebben de meeste zorgpartners daarnaast ook nog kansen gezien om de kwaliteit inhoudelijk te verbeteren. Er zijn goede stappen gezet. Tegelijkertijd kijken we vooruit naar het komende jaar, waarin er nog meer veranderingen op stapel staan. Alle reden om ook vanaf het begin van 2016 met elkaar weer vaste koers te houden, met de Improvement Scan als passend hulpmiddel.

Meer weten? Laat je inspireren via ons kenniscentrum Novire.